آرشيو اخبار
با وجود دپوي يک ميليون تن شکر در انبارها رخ داد واردات تامل برانگيز 556 هزار تن شکر در 6 ماه
 
وی معتقد است: «راه اندازی هر کارخانه 10 سال زمان نياز دارد لذا بازگرداندن صنعت به شرايط سال 85 کاری بسيار دشوار و زمان برخواهد بود.»
در شش ماهه اول سال 87 به ميزان 556 هزار و 826 تن شکر به ارزش 153 ميليون و 791 هزار و 257 دلار توسط بخش خصوصی وارد کشور شد در حالی که انبارهای کارخانجات مملو از شکرهای توليدی سال 86 و حتی 85 است.

در حالی که صادق مفتح معاون وزير بازرگانی در ابتدای سال در گفت وگو با «سرمایه» اعلام کرده بود در صورت صفر بودن و نداشتن توليد و واردات شکر در سال جاری موجودی انبارها نياز بازار را تامين می کند؛ در نيمه نخست سال جاری حدود نيم ميليون تن شکر خارجی وارد شد.

سال 85 با توليد شش میليون و 600 هزار تن چغندرقند بالاترين میزان توليد را در طول عمر 112 ساله صنعت قند و شکر داشتيم و در مجموع يک ميليون و 258 هزار تن قند و شکر از محل چغندر قند و نیشکر توليد شد اما در همين سال با واردات دو ميليون و 481 هزار تن شکر و کاهش تعرفه ها به صفر، شکرهای توليد شده در داخل روانه انبارها شد و شکرهای وارداتی با قيمت های پايين تر نياز بازار را تامين کرد.عدم فروش شکرهای توليد شده کارخانه ها باعث کاهش نقدينگی آنها و در نتيجه عدم پرداخت طلب چغندرکاران شد. اين روند، کاهش تولید چغندرقند در سال 86 را تا 30 درصد سبب شد و ادامه این وضعيت پايداری واردات و افت توليد شکر را تا 81 درصد در سال جاری نسبت به سال 85 رقم زد. به طوری که توليد اين محصول در سال 87 تنها 300 تا 400 هزار تن از سوی انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ايران پیش بينی شده است.

قطع توليد در سال آينده
علیرضا اشرف رئيس سنديکای قند و شکر ايران در گفت وگو با خبرنگار «سرمايه» تاکيد کرد: «متاسفانه با سياست های غيرمنطقی که در دو سال گذشته در پيش گرفته شد، صنعت قند و شکر به قهقرا رفت و برای سال آینده پيش بينی می شود توليد اين محصول به صفر برسد.»

وی معتقد است: «راه اندازی هر کارخانه 10 سال زمان نياز دارد لذا بازگرداندن صنعت به شرايط سال 85 کاری بسيار دشوار و زمان برخواهد بود.»
اشرف اذعان کرد: «امسال کمترين توليد را در 35 سال گذشته داشته ايم و سال آينده نيز خبری از اين صنعت نخواهد بود.»

او با بيان اينکه «سال گذشته يک ميليون و 50 هزار تن قند و شکر توليد شد»، خاطرنشان کرد: «امسال يک سوم سال 85 و کمتر از 500 هزار تن توليد خواهيم داشت.»در حالی که قيمت تمام شده شکر داخلی برای کارخانجات تنی 783 دلار برای سال جاری محاسبه می شود؛ شکرهای وارداتی با پرداخت يارانه های سنگين توسط کشورهای توليدکننده با قيمت 512 دلار وارد کشور شده و با 543 دلار به دست مصرف کننده می رسد.اين اختلاف قيمت 240 دلاری در هر تن باعث ناتوانی توليدکنندگان داخلی در رقابت با واردات محصولات مشابهی شده که طی سال های 85 تاکنون بازار از وجود آن اشباع شده است.

سياست های اتخاذ شده برای شکر، زيان توليدکنندگان شکر را با درآمد پايين در پی داشته است چرا که توليدکنندگان را با سيل واردات محصولاتی مواجه کرده که با قيمت های بسيار پايين تر از قيمت تمام شده آن به بازار عرضه می شود و کاهش توليد و از بين رفتن فرصت های شغلی نتيجه ای بود که از اين سياست ها حاصل شده است.

سياست کاهش تعرفه و افزايش واردات به خاطر افزايش ذخيره استراتژيک توجيه شد و طرح خودکفايی شکر که قرار بود با راه اندازی واحدهايی همچون هفت تپه، شوشتر، کشت و صنعت کارون و امام خمينی (ره) در سال 87-86 محقق شود به صف ديگر پروژه های ناتمام پيوست.رئيس سنديکای قند و شکر ايران در ادامه يادآور شد: «قيمت شکر سفيد در سال گذشته 640 تومان در هر کيلو به صورت مصوب تعيين شد و امسال با لحاظ تورم پيش بينی می شود قيمت 680 تومان برای توليد داخل در نظر گرفته شود در حالی که کارخانجات با توجه به کمبود مواد اوليه و عدم بهره برداری کامل از ظرفيت کارخانه ها قيمت 780 تومان را منطقی می دانند.»

وی با اشاره به اينکه «شکر وارداتی در حال حاضر 510 تومان مورد مبادله قرار می گيرد»، اذعان کرد: «بازار موجود به هيچ وجه قابل رقابت برای توليدکنندگان داخلی نيست و برای ايجاد يک شرايط مناسب رقابتی حداقل بايد تعرفه شکرسفيد به 45 درصد افزايش يابد.»

بالاترين منفعت نصيب تجار می شود
رضا موحد کارشناس صنايع قند ايران نيز در گفت وگو با «سرمايه» اظهار کرد: «اکنون تجار بيشترين منافع حاصل از واردات را داشته و بخش های کشاورزی و صنعت متحمل بيشترين زيان می شوند.»وی متذکر شد: «سياست های تعرفه ای دولت به منزله نابودکردن صنعت قند و شکر است.»
موحد با اشاره به اينکه «در هيچ جای دنيا تعرفه واردات اين کالا صفر نيست» ادامه داد: «در سال های گذشته با صفر شدن تعرفه، رکورد واردات اين محصول به کشور شکسته شد و توليد داخل به شدت کاهش يافت.»

به اعتقاد او اين روند موجب شده کارخانه های قند و شکر دخالت دولت در سياستگذاری و تعيين نرخ شکر را عامل اصلی مشکلات کنونی قلمداد کنند.»
تاريخ خبر: 7/8/87
منبع: تابناک
كد خبر: 275
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR