آرشيو اخبار
رجايي؛ سرمايه هاي ملي قرباني سياست بازي
 
عباس رجايي رئيس کميسيون کشاورزي مجلس هشتم افزايش واردات شکر را سياستي غلط برشمرد و معتقد است تصميم گيران بايد در دادگاه کشور پاسخگو باشند.

-آيا شما معتقديد با واردات بي رويه شکر و تحت فشار قرار گرفتن صنعت قند و شکر اين صنعت از حالت غيربهره ور خارج مي شود؟

چنين ديدگاهي اشتباه است. نبايد اجازه داد سرمايه هاي ملي به دليل سياست بازي از بين برود. بايد شرايط را به تدريج آماده کرد تا صنايع به سمت رقابت پذيري حرکت کنند، چون صنعت قند و شکر داراي مشکل اقتصادي است. نبايد خواهان از بين رفتن آن باشيم. واردات بايد با توليد داخلي هماهنگ باشد و کسري نياز داخلي را پوشش دهد. متاسفانه در بحث واردات برخي مسائل در نظر گرفته نشد. حجم واردات رسمي بايد با در نظر گرفتن واردات تعاوني هاي مرزنشين، قاچاق، ذخاير استراتژيک و... تعيين شود تا تعادل بازار به هم نريزد. نبايد به صرف ارزان بودن شکر خارجي، اجازه واردات صادر شود.

-برخي معتقدند چرا مردم بايد تاوان کم کاري صنعت قند و شکر را بدهند و شکري گرانتر بخرند.

بايد نظام تعرفه يي شرايط رقابت در بازار را براي توليد داخلي فراهم کند. در حال حاضر برخي کشورها بازار را دامپينگ کرده و نرخ ها را به صورت صوري کاهش مي دهند تا بازار دنيا را در اختيار بگيرند. متاسفانه در سال هاي گذشته واردات شکر فراتر از نياز داخلي، کارخانه هاي قند و شکر و چغندرکاران با مشکل روبه رو کرد، چرا که کارخانه ها به دليل فروش نرفتن شکر توليدي، نتوانستند هزينه چغندرکاران را بپردازند و اين موضوع تاثير منفي بر سطح زير کشت چغندرقند گذاشت. در حالي که دولت مابه التفاوت قيمت شکر داخلي به خارجي را بايد براي بازسازي صنعت صرف مي کرد و همچنين هزينه چغندرکاران پرداخت مي شد نه اينکه اجازه بدهند دلال ها بيشترين سود را ببرند.

-پس کاهش تعرفه اشتباه بود.

يکي از اشتباه هاي صورت گرفته بحث کاهش تعرفه واردات شکر بود. گروهي از مسوولان دليل واردات شکر را تامين مواد اوليه صنايعي مانند شيريني و شکلات مطرح کردند. آنان در کميسيون کشاورزي مجلس معتقد بودند افزايش واردات شکر در نهايت به صادرات فرآورده هايي مانند شيريني و شکلات منجر خواهد شد اما نمايندگان بررسي کردند و متوجه شدند که نه تنها صادراتي رخ نداده بلکه شکرها در انبارها رسوب کرده است.

-اما وزارت بازرگاني باور ندارد که واردات بي رويه شکر به روند نزولي سطح زير کشت چغندرقند منجر شده است؟

کارخانه هاي قند و شکر به دليل ورود شکر خارجي به بازار نتوانستند توليدات خود را بفروشند و همين موضوع باعث کاهش نقدينگي کارخانه ها و افزايش بدهي به چغندرکاران شد. سياست کاهش تعرفه و افزايش واردات روش غلطي بود، متاسفانه در کشور ما در بسياري از زمينه ها برعکس عمل مي شود. ساده ترين راه بهترين راه براي حل مشکل روزمره در نظر گرفته مي شود.اين شيوه بدترين و خطرناک ترين راه است.

صنعت قند و شکر با بهره گيري از روش هاي صحيح مي تواند مورد بازسازي قرار گيرد، چراکه ادامه سياست هاي نوسازي در نهايت اقتصادي شدن توليد را درپي داشته و توانايي رقابت را به وجود مي آورد. به طور مثال توليد چغندرقند را مي توان با اصلاح اراضي و افزايش راندمان در هکتار اقتصادي کرد. در چنين شرايطي توليدکنندگان امنيت سرمايه گذاري پيدا مي کنند. اما نتيجه سياست هاي غلط باعث شد در سال گذشته حدود 50 درصد توليد چغندرقند کاهش پيدا کند اين را چه کسي بايد پاسخگو باشد. يک شبه تصميم گرفتند و تعرفه شکر صفر شد و سه ميليون و 200 هزار تن شکر وارد کشور شد. با اين تصميم تمام توليد و صنايع مرتبط آسيب ديد.

-آيا صنعت قند و شکر تنبل شده است؟ اين موضوع واردات را توجيه مي کند؟

اگر شکر را به عنوان يک کالاي اساسي در نظر بگيريم. بايد زمينه افزايش توليد آن فراهم شود. با توجه به تحولات اقتصادي که در دنيا رخ مي دهد نبايد به واردات تکيه کنيم. اينکه قيمت شکر خارجي ارزان تر از داخلي است دليل موجهي براي واردات نيست. همان طور که ملاحظه کرديد با گراني گندم و روغن در بازارهاي جهاني کشورهايي مانند پاکستان، مصر با مشکلات اقتصادي روبه رو شدند. وقتي توليد داخلي مورد تهديد قرار مي گيرد. بايد حمايت ها را افزايش داد. در کشوري مانند امريکا براي پسته ايراني 220 درصد تعرفه تعيين شد تا باغداران به راحتي پسته توليد کنند.

- در نهايت حمايت از توليد و خودکفايي در سايه واردات چه خواهد شد؟

تکيه به واردات با توجه به اتفاقات جهاني خطا است. سياست اقتصادي کشور اين است که امنيت غذايي کشور با خودکفايي در توليد کالاهاي اساسي تامين شود. طرح خودکفايي شکر نيز در همين راستا قرار داشت. پس صنعت قند و شکر بايد با يک برنامه ريزي هدفمند به سمت رقابت پذيري پيش برود نه اينکه بدون توانمندسازي، اين صنعت را در برابر کالاي خارجي قرار دهيم و حمايت هاي دولتي را قطع کنيم. در چنين شرايطي صنعت خودروسازي نيز نخواهد توانست مقاومت کند چرا که براساس برنامه زمانبندي شده و پروسه زماني مشخص بايد تعرفه ها را کاهش داد. نه اينکه به صرف پايين بودن قيمت کالاي خارجي، بازار ايران را در اختيار آنان قرار داد.
تاريخ خبر: 25/07/87
منبع: روزنامه اعتماد
كد خبر: 273
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR