آرشيو اخبار
بزرگترين کارخانه توليد شکرکشور درسال گذشته شکري به فروش نرساند!
 

مديرعامل کارخانه:
واردات شکر وحمايت نكردن ازتوليد داخل مهمترين مشکل اين صنعت است.
با پايان فصل کشت چغندر قند در منطقه جوين سبزوار، هنوز بسياري ازپيمانکاران کارخانه قند جوين موفق به دريافت مطالبات سال پيش خود از کارخانه نشده‌اند؛ اين در حالي است که دشت جوين سبزوار به عنوان يکي از قطب‌هاي مهم کشت اين محصول محسوب مي شود و کارخانه قند جوين بزرگترين کارخانه چغندر قند در کشور است.

پيمانکاران کارخانه قند جوين در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از عدم پرداخت پول چغندر و پاسخ گويي مسوولان اين کارخانه و بي نتيجه بودن مراجعات مکرر خود ابراز نارضايتي کردند.

يکي از کشاورزان پيمانکار کارخانه به خبرنگار ايسنا اظهار كرد: شعار حمايت از کشاورزان کي تحقق مي يابد؟ کشاورز مثل مرده قبرستان است و کسي به فکر کشاورزان نيست.

وي افزود: براي کاشت، برداشت و حمل چغندر به کارخانه مجبور به قرض گرفتن شدم اما با گذشت ماه‌ها از تحويل محصولم به کارخانه و بعد از مراجعات پي در پي هنوز به هيچ نتيجه‌اي نرسيده‌ام و حتي هزينه‌اي براي تهيه امکانات کاشت سال جديد ندارم.

پيمانکار ديگري با اشاره به طلب 10ميليون توماني خود اذعان كرد: خانواده‌ام در گرماي تابستان و سرماي زمستان براي اين محصول زحمت بسياري متحمل شدند اما شب عيد هزينه‌اي براي تامين نيازهاي آنان نداشتم و مجبور به فروش شکر شدم که متاسفانه کشاورزان به ازاي هر يک تن فروش شکر، 50 هزار تومان ضرر مي کنند.

پيمانکار ديگري در حالي که حکم دادگاه مبني بر زنداني شدنش را دست داشت، گفت: حدود يک ميليون تومان از کارخانه طلب دارم و مسوولان کارخانه نيز پاسخ گو نيستند و من به علت بدهکاري بايد راهي زندان شوم.

پيرمرد کشاورزي که پنج ميليون تومان از کارخانه طلب داشت، اظهار كرد: فرزندم در بيمارستان بستري است و من هزينه ترخيص او را ندارم.

چغندر کار ديگري اذعان كرد: با توجه به گراني بذر، کود شيميايي و ... و تحمل زحمات بسيار و سرماي پاييزي، با عيار پايين و افت بالاي چغندر روبرو مي شويم و با همه اين ضررها هر سال بايد ماه‌هاي زيادي منتظر دريافت بدهي خود باشيم.

کشاورز ديگري با ابراز نارضايتي از کيفيت قند کارخانه اظهار كرد: قندي که کارخانه به پيمانکاران خود مي دهد رنگ مناسبي ندارد و گمان مي شود که به صورت دانه‌هاي شکر و کريستال به هم چسبيده است.

يکي از رانندگان کارخانه به خبرنگار ايسنا گفت: شش ماه است از کارخانه طلبکارم و وسيله نقليه‌ام نياز به تعمير و تعويض لاستيک دارد اما مسوولان حتي زمان معيني براي پرداخت وجوه اعلام نمي کنند و مدير عامل کارخانه هم هيچ وقت در کارخانه نيست.

وي افزود: مديرعامل کارخانه در کارخانه اسيد سيتريک، در کشور اتيوپي، ساخت هتل و ... سرمايه گذاري کرده است که سرمايه آنها از اين کارخانه تامين شده است اما به طلبکاران خود کارخانه پاسخ گو نيستند.

يکي از نگهبانان کارخانه با بيان اينکه شش ماه است حقوق دريافت نکرده است، گفت: زماني که رييس جمهور قرار است به سبزوار سفر کند به امور کارخانه رسيدگي مي شود و از ما خواسته مي شود که ميزان حقوق خود را دو برابر اعلام کنيم اما در حقيقت ما حتي هيچگونه پاداش يا عيدي نيز در يافت نمي‌کنيم و شش ماه است حقوق نگرفته‌ايم.


واردات شکر و عدم حمايت از توليد داخل مهمترين مشکل قند و شکر کشور است

مديرعامل کارخانه قند جوين در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، سياست‌هاي غلط دولت در زمينه قند وشکر را مشکل بسيار مهم و غيرقابل جبران در صنعت و کشاورزي دانست و گفت: سرازير شدن واردات شکر در سال گذشته و عدم حمايت از توليد داخلي و عمل نکردن دولت به وظايف و وعده‌هاي خود سبب وارد شدن ضربه به توليد قند و شکر کشور شد.

مهندس محمد حسيني تصريح کرد: در سال 85 کشور ما تا يک قدمي خودکفايي در زمينه توليد شکر رسيد و توليد 6/6 ميليون تن شکر، در طول 112سال گذشته کشور بي سابقه بود، اما در سال 86 به دلايل واردات شکر، عدم حمايت از توليد داخل، به هم ريختگي تنظيم بازار و در نتيجه نامناسب شدن شرايط کشاورزان و کارخانه‌ها، با کاهش 35 درصدي اين محصول در کشور مواجه شديم و کارخانه قند جوين نيز با 17 درصد کاهش روبرو بود.

وي با اشاره به اينکه خودکفايي شکر در کشور ما نيازمند ابزار خارق العاده نيست، ساماندهي وضعيت کشاورزان و برنامه‌ريزي جهت علمي تر کردن توليد اين محصول در کاشت، داشت و برداشت و اصلاح بذور و دفع آفات و ساماندهي وضعيت کشاورزان و ... را راهي آسان براي رسيدن به اين هدف عنوان کرد.

وي اظهار كرد: از آن جايي که مواد غذايي در جهان آينده بحراني دارد و قيمت برخي مواد غذايي مانند گندم، جو، علوفه، روغن نباتي و... رو به افزايش است شکر نيز از اين امر مستثني نخواهد بود و از آنجايي که قيمت نفت روز به روز رو به افزايش است در آينده ميزان زيادي از شکر به اتانول تبديل خواهد شد و اين‌ها در حالي است استراتژي رهبران ما استقلال و خودکفايي کشور است و ما بايد حداقل بايد در زمينه مواد غذايي خودکفا باشيم؛ از اين جهات ما حتي نبايد سهم خود را در بازار جهاني اين محصول از دست بدهيم چه برسد به اينکه توليد شکر داخل را نيز به شدت کاهش دهيم.

مديرعامل کارخانه قند جوين با اشاره به نامناسب بودن اوضاع بازار شکر در کشور گفت: تنظيم بازار شکر در ايران بسيار به هم ريخته است و اين عدم حمايت دولت از توليد داخل سبب به خطر افتادن پشتوانه اصلي توليد ناخالص ملي خواهد شد در حالي که مساله تنظيم بازار يک تکليف قانوني براي دولت است اما مسوولان ذي ربط در اين زمينه بسيار خونسرد عمل کرده و اين خطر و مشکلات پيش روي کشاورزان و صنعت را احساس نمي‌کند و از دست دادن اين فرصت ها برايشان مفهومي ندارد و اين دقايق و لحظات برايشان سرمايه محسوب نمي شود.

وي گفت: ما اميد داشتيم دولت در مقابل توليد داخل و سرمايه گذاري داخلي، کشاورزان و کارگران، اشتغال و فقر زدايي و در مقابل عدالت که شعار اصلي آن است احساس داشته و مسائل را درک کند اما از سال گذشته صنعت و کشاورزي در زمينه شکر دچار افول شده است که اين مساله صنعت قند وشکر را نابود مي کند و تناوب زراعي و حتي توليد علوفه را هم دچار مشکل مي کند.

حسيني با ابراز نارضايتي از دولتمردان به دليل عمل نکردن به وظايف و وعده‌هاي خود وعدم پرداخت وام از طريق بانک‌ها تصريح کرد: بانک صادرات در فروردين 86 بايد بيش از شش ميليارد تومان از محل اعتبارات دولتي به کارخانه پرداخت مي‌کرد اما با گذشت بيش از يکسال هنوز نتوانسته ايم اين ميزان را دريافت كنيم و 42 درصد پول پيمانکاران چغندر قند سال گذشته کارخانه هنوز پرداخته نشده است.

وي افزود: ما از اوايل سال گذشته بيش از پنج مصوبه از وزارت صنايع ومعادن، حوزه اقتصادي معاونت رياست جمهوري و...براي حل مشکلات و پرداخت پول چغندر کاران داشته‌ايم که متاسفانه تا امروز هيچ کدام از آنها عملي نشده است و آيين نامه‌هاي اجرايي اين مصوبات روشن وصريح نيست و حتي در سفر اخير هيات دولت به استان خراسان رضوي معاونت رياست جمهوري از دستور صريح احمدي نژاد براي حل اين مشکل خبر داد اما هيچ اقدامي صورت نگرفت ومتاسفانه بانک‌ها توانمندي پرداخت وام به ما راندارند.

وي ابراز اميدواري کرد با اجرايي شدن آخرين مصوبه اي که در تهران با معاون اول رييس جمهوري بتوانند پاسخگوي کشاورزان و کارکنان کارخانه باشند و اضافه کرد: علاوه براين تصميمات داخلي براي رسيدن به نقدينگي داريم که البته زمان براست.

حسيني با مقايسه قيمت هاي شکر با ساير محصولات و توليدات در سنوات گذشته گفت: در سال 81 قيمت شکر423 تومان بود و در سال 86 مجبور به فروش آن با قيمت 400 تومان بوديم در حالي که دستمزد کارگران سه برابر شده و قيمت بسياري از مواد اوليه مورد نياز ما و بسياري از اقلام ديگر چندين برابر شده است و اين سوال پيش مي آيد که آيا در طول اين سال‌ها تورم در کشور ما منفي بوده و قيمت اجناس رشد منفي داشته است که محصول شکر داشته باشد؟

وي در ادامه تصريح کرد: با اين اوضاع و عدم فروش توليدات کارخانه‌ها، کشاورزان را رها شده مي بينيم و کارگران و کارمندان کارخانه با مشکلات عديده‌اي روبرو شده و ماه‌ها منتظر دريافت حقوق ومزاياي خود شده و مجبور به تغيير شغل و تغيير الگوي کشت خود مي شوند که البته با ضررو زيان بسياري همراه خواهد بود.

مدير عامل کارخانه قند جوين افزود: جايگزيني محصول جديد مشکلات فراوان خود را داراست و نيازمند دانش، سرمايه‌گذاري، ابزار، برنامه‌ريزي خاص خود است و از طرفي سبب تعطيلي سرمايه گذاري‌هاي کنوني در آن منطقه مي شود اما بايد خاطر نشان شد که ما درکاشت چغندر و توليد قند و شکر سابقه اي صدساله داريم و اين همه بي توجهي در خور زحمات کشاورزان و توليد حلال آنان نيست.

وي با بيان کاهش چشمگير شکر در سال 87 اذعان كرد: پيش بيني مي شود که در سال جاري تنها دو ميليون تن شکر در کشور توليد شود که شاهد 70 درصد کاهش نسبت به سال 85 خواهيم بود و قيمت شکر به 700 تومان در سال 87 خواهد رسيد.

حسيني با اشاره به تاثير کميت بر کيفيت توليد اين محصول گفت: زماني که کارخانه‌اي با ديگ‌هايي با ظرفيت بالا اما مقدار غير استاندارد به توليد شکر بپردازد قطعا بر کيفيت شکر تاثير منفي خواهد داشت و ما امروزه اين تاثير را درمحصولات برخي از کار خانه‌ها به وضوح مي بينيم و کارخانه قند جوين نيازمند 500 هزار تن چغندر است اما ما تنها 200هزار تن براي سال جاري قرارداد داشته‌ايم.

وي افزود: از آن جايي که غالب توليد کارخانه قند جوين، شکر است اما با خريد قند از يکي از کارخانه‌هاي معتبر کشور به پيمانکاران خود قند مي دهد که متاسفانه تاثير منفي نابساماني سال‌هاي گذشته برکيفيت قند آن کارخانه با وجود چند بار بازگرداندن محموله‌ها سبب شد ما به قند با کيفيتي دست نيابيم.

حسيني خاطر نشان کرد: کارخانه قند جوين در سال 86 هيچ گونه فروش شکري نداشته و فقط ميزاني شکر به کشاورزاني که به اجبار مايل به دريافت شکر خود شده‌اند واگذار شده است که البته کشاورزان نيز با فروش شکر خود متحمل زيان فراوان شده‌اند.

شايان ذکر است کارخانه قند جوين با توان پنج هزارتن چغندر در شبانه روز بزرگترين کارخانه توليد شکر در کشور است که پنج تا شش درصد شکر کشور و 20 تا 25 درصد شکر سه استان خراسان را توليد مي کند که در سال 1354تاسيس شده و از سال 57 به بهره برداري رسيده است و علاوه بر شکر، تفاله و ملاس نيز توليد مي کند.

انتهاي پيام

كد خبر: 8702-07643


تاريخ خبر: 14/2/87
منبع: خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
كد خبر: 246
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR