آرشيو اخبار
هيچ کس به فکر کشاورزان نيست - از مسئولان هم کاري ساخته نيست - شکر از خاک هم ارزان تر است .
 
کشت چغندر جايگزين ندارد
در بسياري از مناطق ارسال آينده کشت چغندر رها ميشود .

از آغاز مهرماه که چغندر قند را به کارخانه ها تحويل داده ايم ، حتي يک ريال بابت چغندر نگرفته ايم.

احمد قاسمي ، چغندر کار اقليد فارس با گلايه از دولت و مسولان که چاره اي براي مشکل کشاورزان چغندر کار نمي انديشند ، به خبرگزاری انجمن صنفی گفت :
حتي اگر کشاورزان مطالبات امسال خود را تا قبل از پايان سال وعيد نوروز دريافت کنند که البته امري بعيد به نظر ميرسد ، کشت سال آينده نسبت به امسال 50 درصد افت خواهد داشت و در بسياري از مناطق سال آينده کشت چغندربه کلي رها ميشود.
وي تأکيد کرد: براي چغندر کشت جايگزين وجود ندارد که در پاره اي موارد لوبيا و ذرت جايگزين کاشت چغندر ميشود و در بسياري از زمين ها هم کاشت بدون چغندر امکان پذير نيست . يعني بايد در يک مرحله چغندر کشت شود و گر نه نمي توان محصول ديگري را کاشت .
قاسمي افزود : در بسياري از زمين ها و با وجود اين که کشاورزان هزينه هاي زيادي را متحمل شده اند و دولت هم حمايتي از آنها نکرده است ، کشاورزان زمينها را آيش گذاشته و گندم مي کارند که به هيچ وجه به صرفه نيست .
چغندر کار اقليد با اشاره به راهکارهاي نامناسبي که براي پرداخت مطالبات آنان پيشنهاد ميشود ، گفت : امسال 15 هزار تن ، سال قبل 25 هزار تن و دو سال قبل 46 هزار تن چغندر به کارخانه تحويل داده ايم که البته در سال هاي قبل مطالباتمان را دريافت مي کرديم ولي امسال که 800 ميليون تومان ازکارخانه طلبکار هستيم هنوز هيچ پولي دريافت نکرده ايم و با مراجعات مکرر به کارخانه در آخرين پيشنهاد براي دريافت 30 درصد از مطالبلاتمان مقرر شد تا شکر را به نرخ هر کيلو 400 تومان دريافت کنيم که البته در بازار کيلويي 370 تومان از ما مي خرند و با اين شرايط کشاورزان حاضر به پذيرفتن اين پيشنهاد نيستند.
وي اضافه کرد : براي حل مشکلمان دست به دامان نمايندگان مجلس ، فرمانداري ، استانداري و تمامي مسئولان استان شده ايم ولي هيچ کدام از آنها نتوانسته اند مشکل مارا حل کنند .
چغندر کار اقليد گفت : ما در اقليد در سال 83 حدود 600 هزار تن چغندر برداشت کرديم ولي امسال فقط 220 هزار تن چغندر برداشت شد که البته با کمبود بذر و کود در استان در حال حاضر هم بلاتکليف هستيم و با شرايط موجود بيش از 10 هزار نفرچغندر کار در سال آينده بيکار ميشوند و کشت چغندر تعطيل ميشود که در اين صورت بايد حداقل 4 سال وقت تلف شود تا کشاورزان دوباره به کشت چغندر متمايل شوند.
وي قيمت شکر را در شرايط فعلي از قيمت خاک هم ارزان تر ذکر کرد و افزود :
متأسفانه در سال هاي گذشته هزينه بسيار زيادي براي توسعه امکانات کار و خريد دستگاه هاي کاشت و برداشت و ... صرف کرده ايم که اکنون مجبور به ترک کار و عدم کاشت چغندر هستيم .
قدرت نجفي ، چغندر کار ديگري از اقليد فارس گفت : از 25 مهر ماه سال 86 که 2700 تن چغندر به کارخانه کوار ، 500 تن به اقليد و 1600 تن به کارخانه قند اصفهان تحويل داده ايم . هيچ پولي دريافت نکرده ايم و هم اکنون هم بايد بذر و کود را به صورت آزاد خريداري کنيم .
اين چغندر کار هم با صراحت گفت: با اين وضع تمايلي به کاشت چغندر سال آينده نيست و من که ساليانه 500 هکتار چغندر مي کاشتم با وضعيت موجود و با وجود آار و اذيت هاي فراوان امکان ادامه کار را ندارم .
وي وزراي جهاد کشاورزي و بازرگاني را مسئول مستقيم اين مشکلات دانست و گفت : هيچ کس نيست که بازار را تنظيم کند . پس اين افراد چه سودي به حال ما دارند.
نجفي گفت : امام جمعه فارس ، استانداري ، فرمانداري و نماينده مردم فارس و تمامي مسئولان استان از مشکل ما با خبرند ولي همه مي گويند که کاري از دست ما بر نمي آيد . در واقع هيچ کس به فکر کشاورز نيست و ما براي هزينه هاي درمان هم پول نداريم و چه بسا موارد زيادي که مجبور به گرفتن پول نزولي براي حل مشکلاتمان شده ايم . با اين شيوه فقط کشاورزي از بين مي رود و بيش از يکصد هزار نفر کشاورز چغندر کار کشور نابود مي شوند.
تاريخ خبر: 23/12/86
منبع: ISFS
كد خبر: 244
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR