آرشيو اخبار
تذكر‌٢٥ نماينده مجلس به رييس‌جمهور:دستور پرداخت مطالبات چغندركاران كشور و حل مشكل كارخانجات قند و شكر
 
نماينده مجلس در تذكري به رييس‌جمهور دستور پرداخت مطالبات چغندركاران كشور و حل مشكل كارخانجات قند و شكر و كارگران فصلي با خريد محصول اين كارخانجات را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فلاحت‌پيشه ـ نماينده‌ي اسلام‌آبادغرب ـ، سلطاني ـ نماينده‌ي خدابنده ـ، رسولي‌نژاد ـ نماينده‌ي دماوند و فيروزكوه ـ، الياسي ‌ـ نماينده‌ي ورزقان ـ، راهب ـ نماينده‌ي تنكابن و رامسر ـ، نادران ـ نماينده‌ي تهران ـ، عطارزاده ـ نماينده‌ي بوشهر ـ، حميدي ـ نماينده‌ي سنندج ـ، طهماسبي ـ نماينده‌ي سروستان ـ، نژادفلاح ـ نماينده‌ي طالقان ـ، حسنوند ـ نماينده‌ي انديمشك ـ، سليماني ـ نماينده‌ي كنگاور ـ، مقنيان ـ نماينده‌ي بيجار ـ، حسيني ـ نماينده‌ي بندرلنگه ـ، رجايي ـ نماينده‌ي اراك ـ، آشوري ـ نماينده‌ي فومن ـ، جلالي ـ نماينده‌ي شاهرود ـ، مظفري ـ نماينده‌ي نيشابور ـ، ساعدي ـ نماينده‌ي شوش ـ، حيدري ـ نماينده‌ي لنگرود ـ، پيش‌بين ـ نماينده‌ي بافت ـ، رزميان‌مقدم ـ نماينده‌ي درگز ـ، حبيب‌زاده ـ نماينده‌ي بوكان ـ، بلوكيان ـ نماينده‌ي كاشمر ـ و گرانمايه‌پور ـ نماينده‌ي كاشان ـ امضاءكنندگان اين تذكر هستند.

تاريخ خبر: 28/11/86
منبع: ISNA
كد خبر: 239
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR