آرشيو اخبار
کشاورزان مرودشتي با ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور و رييس مجلس خواستار شدند: حمايت جدي از کشاورزان و تسريع در پرداخت مبالغ خريد تضميني محصول چغندرقند
 
صدها تن از کشاورزان و اعضاي 23 شوراي اسلامي روستاهاي تابعه شهرستان مرودشت، با امضاي طومار مشترکي به رييس‌جمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي و سازمان بازرسي کل کشور، حمايت جدي از کشاورزان و تسريع در پرداخت مبالغ خريد تضميني محصول چغندرقند را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه فارس، در متن اين طومار که نسخه‌اي از آن به دفتر اين خبرگزاري ارسال شده، آمده است:

همان‌گونه که مستحضريد شهرستان مرودشت در استان فارس همواره به عنوان يکي از قطب‌هاي توليد محصولات کشاورزي استراتژيک از جمله گندم، ذرت، چغندرقند، جو، کلزا و... در کشور مطرح بوده و در غياب صنايع کارآفرين، عمده معيشت مردم منطقه از طريق کشاورزي صورت مي‌گيرد.

اين نامه مي‌افزايد: در چند سال اخير به‌رغم تلاش گسترده کشاورزان فارس و افزايش کيفيت و کميت توليد محصولات، که نتيجه آن دستيابي به خودکفايي گندم و رکوردشکني در توليد محصولاتي همچون کلزا در واحد سطح در دنيا بوده، کشاورزي مورد بي‌توجهي مسئولان امر قرار گرفته و کمتر حمايتي از کشاورزان صورت نمي‌گيرد. با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر افزايش قيمت خريد تضميني محصولات کشاورزي مطابق نرخ تورم، نه تنها اين مهم صورت نگرفته و هيچ افزايش قيمتي را از سوي دولت خدمتگزار نهم شاهد نبوده‌ايم بلکه در مواردي همچون چغندرقند نيز دولت محترم هيچ سياست مشخصي براي حمايت از بخش کشاورزي نداشته است.

كشاورزان مرودشتي در ادامه نامه خود آورده‌اند: کشاورزاني که در سال زراعي گذشته با توجه به عدم افزايش قيمت نرخ خريد تضميني گندم، نتوانستند به حداقل سود اقتصادي در توليد اين محصول دست يابند، در ادامه تلاش‌هاي خود اقدام به کشت چغندرقند مي‌کنند تا بلکه جبران مافاتي صورت بگيرد. اين کشاورزان در حالي به استقبال چغندرقند رفتند که به دليل واردات گسترده شکر عمده محصولات شکر سال گذشته(85) در انبارهاي کارخانجات قند کشور باقي مانده و اين واحدها حاضر به خريد چغندرقند کشاورزان نبوده‌اند. بالاخره با تلاش کشاورزان و مديران واحدهاي توليد قند کشور، پس از قريب به يک ماه تأخير از 20 مهرماه با قول مساعد وزراي محترم بازرگاني و صنايع و معادن، چغندرقند توليدي توسط واحدهاي توليد قند کشور خريداري شد تا حداقل امکان کشت پائيزه گندم براي کشاورزان اراضي زيرکشت چغندر فراهم شود.

به گزارش ايسنا، در اين نامه تصريح شده است: کارخانجات قند کشور نيز که هنوز محصولات سال گذشته خود را به فروش نرسانده‌اند، به دليل عدم وجود نقدينگي، پرداخت قيمت چغندرقند را منوط به خريد محصولات از سوي دولت کرده‌اند که متأسفانه به‌رغم گذشت 4 ماه، هيچ خبري از پرداخت پول و مطالبات کشاورزان نيست تا آنجا که نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي هم امکان پرداخت اين مطالبات تا پايان سال جاري از سوي دولت را بعيد مي‌دانند. لذا با عنايت به تأکيدات حضرتعالي مبني بر حمايت از توليد به خصوص در بخش کشاورزي، اينجانبان امضاءکنندگان اين طومار، کشاورزان چغندرکار شهرستان مرودشت، استدعا داريم دستور فرماييد از محل صندوق ذخيره ارزي يا هر منبع مالي ديگر نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان چغندرکار کشور اقدام شود. در پايان ذکر اين نکته را نيز ضروري مي‌دانيم که در صورت ادامه روند فعلي و عدم حمايت دولت محترم از کشاورزان، روند توليد محصولات کشاورزي در آينده‌اي نزديک با بحران جدي روبه‌رو خواهد شد و خسارات جبران‌ناپذيري به اين بخش وارد مي‌شود.

تاريخ خبر: 27/11/86
منبع: ISNA
كد خبر: 238
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR