آرشيو اخبار
دبير انجمن كارخانجات قند و شكر در گفت و گو با فارس هشدار داد: كاهش شديد توليد شكر همزمان با افزايش چشمگير قيمتهاي جهاني.
 
خبرگزاري فارس: دبير انجمن كارخانجات قند و شكر نسبت به كاهش شديد توليد اين محصول كه با افزايش چشمگير قيمتهاي جهاني در سال آينده همراه خواهد بود، هشدار داد.

بهمن دانايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس يادآور شد: روز 23 مهرماه امسال نشستي در دفتر وزير صنايع با حضور نمايندگان وزارتخانه‌هاي بازرگاني، اطلاعات كشاورزي و همچنين رياست جمهوري تشكيل شده و پس از بحث و مذاكره اين جمع بندي حاصل شد كه براي حل مشكل كارخانجات قند شكر بايد چند كار به شكل موازي انجام گيرد.
وي اين اقدامات را اعطاي تسهيلات تبصره 2 قانون بودجه، خريداري شكر به فروش نرفته سال قبل، پرداخت 160 تومان مابه‌التفاوت به ازاي خريد هر كيلو شكر و خريد شكر امسال كارخانه‌ كارخانه‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت قيمت مورد نظر دولت با قيمت مصوب شوراي اقتصاد ذكر كرد.
دانايي با بيان اينكه اين مباحث در جلسه يك ماه قبل شوراي اقتصاد مطرح شد، افزود: متاسفانه اطلاعات نادرستي در جلسه توسط برخي دستگاه‌ها به رئيس جمهور ارايه و سبب شد موارد فوق به تصويب نرسد.
دانايي تصريح كرد: متاسفانه اطلاعاتي كه در نشست شوراي اقتصاد به رئيس جمهوري ارايه شد متعلق به سال 84 بوده و سوددهي سال 84 كارخانجات شكر مورد توجه قرار گرفته است.
وي اظهار داشت: در طول 110 سال عمر صنعت قند و شكر، سال 84 يكي از بهترين سالها بود، زيرا هم كارخانجات محصولاتشان را با نرخ‌هاي مصوب به فروش رساندند و هم دولت پول كارخانجات را به سرعت پرداخت كرد.
دانايي گفت: پرداخت به موقع پول چغندر‌كاران در سال 84 رشد كاشت چغندر قند تا مرز 5/6 ميليون تن را در سال 85 را به همراه داشت، اما در اين سال سود كارخانجات به شدت كاسته شد.
وي توضيح داد: در اين سال نيمي از توليد كارخانجات قند و شكر يا به فروش نرسيد و يا به دليل مشكلات كارخانجات براي پرداخت پول چغندركاران و كارگرانشان زير قيمت به فروش رفت.
دانايي گفت: علي رغم اينها سال 85 كارخانجات سرپا بودند اما امسال به نظر مي‌رسد سال نابودي كارخانه‌ها قند و شكر است زيرا كاشت چغندر به ميزان 2 ميليون 300 هزار تن كاهش نسبت به سال قبل يافته و تصفيه شكر خام وارداتي نيز كاهش داشته است.
دبير انجمن توليد كنندگان شكر افزود: اگر وضعيت بدين شكل پيش برود، سال آينده چغندركاران به سراغ ساير كشتها خواهند رفت.
وي تغيير وضعيت سود‌دهي برخي كارخانه‌هاي قند و شكر را بر اساس صورت‌هاي مالي آنها مورد اشاره قرار داد و افزود: به عنوان مثال كارخانه قند خوي در سال 84 بالغ بر 2 ميليارد و 900 ميليون تومان سود داشته كه در سال 85 به 190 ميليون تومان رسيده است.سود شركت قند پيرانشهر اندكي كاهش داشته، سود قند مرودشت از يك ميليارد و 470 ميليون تومان به 240 ميليون تومان رسيده است. قند پارس سال 84 بالغ بر 2 ميليارد و صد ميليون تومان سود‌دهي داشته و سال قبل به 240 ميليون تومان رسيده و سود قند اروميه از 2 ميليارد و 40 به يك ميليارد و 400 ميليون تومان رسيده است.
دانايي توضيح داد: كارخانجات از مهرماه شروع به تحويل چغندركاران كرده‌اند اما ريالي براي پرداخت پول اين محصولات ندارند و شكر توليدي در انبارها دپو مي‌شود.
وي گفت: ظرف هفته‌هاي آينده چغندركاران مطالباتشان را از كارخانه‌ها خواهند خواست و اگر نتوانند پولشان را بگيرند، سال آينده ديگر گشت چغندر نخواهند داشت.
دانايي خاطرنشان كرد: نياز كلي كشور به واردات در طول سال 700 هزار تن است، اما در 6 ماهه اول 900 هزار تن شكر وارد شده و اين در حالي است كه انبار كارخانه مملو از شكر است.
وي دامپنگ صادر‌كنندگان شكر در بازارهاي ديگر كشورها را با توجه به تعرفه صفر واردات شكر در كشور سبب غيررقابتي شدن توليد دانست و افزود: برنامه‌هاي وزير صنايع براي سامانددهي وضعيت كارخانجات شكر هنوز محقق نشده اما وزارت صنايع در حال پيگيري است.
دانايي گفت: مشكل، كساني هستند كه اطلاعات نادرست در اختيار رئيس جمهوري قرار مي‌دهند.
وي تاكيد كرد: وضعيت جهاني صنعت شكر نشان مي‌دهد قيمت شكر وارداتي سال آينده افزايش خواهد داشت.
وي اين وضعيت را حاكي از افزايش قيمت نفت و گرايش كشورهاي اروپايي به توليد اتانول از شكر توليدي دانست و افزود: اين در حالي است كه ما تا آن زمان دچار افت شديد توليد خواهيم شد و شايد ديگر صنعتي نخواهيم داشت.
دانايي افزود: تحت اين شرايط ناگزير به خريد شكر 800 دلاري از صادر كنندگان به جاي 400 دلار امروز خواهيم بود.


تاريخ خبر: 13/9/86
منبع: FARS News
كد خبر: 226
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR