آرشيو اخبار
مديركل نباتات صنعتي در گفت‌وگو با فارس: كارخانه‌ها پول چغندركاران را پرداخت نكردند.
 
احمد علي شيخي در گفت ‌و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به كاهش 30 درصدي سطح كشت چغندر قند در سال جاري نسبت به سال گذشته، گفت: بر اساس آخرين آمار تا پايان آبان‌ماه سال‌جاري 3 ميليون تن چغندر در كشور برداشت و تحويل كارخانه‌هاي قند و شكر شده است.
مديركل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: با توجه به اين كه برداشت چغندر تا 20 روز ديگر ادامه دارد، توليد نهايي چغندر بستگي به وضع آب و هوا در انتهاي فصل برداشت دارد.
شيخي گفت: پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال 4 تا 2/4 ميليون تن چغندر برداشت شود.
شيخي گفت: با وجود برداشت 3 ميليون تن چغندر تحويل كارخانه‌ها تاكنون حتي يك ريال پول چغندر به كشاورزان به جز پول كرايه حمل چغندر پرداخت نشده است.
مديركل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي گفت: توليد شكر در كشور با ميانگين استحصال قند 13 درصد در سطح كشور، توليد شكر چغندر به مرز 520 تا 546 هزار تن خواهد رسيد كه نسبت به 837هزار تن سال گذشته حدود 35 درصد كاهش خواهد يافت.
وي گفت: سطح كشت چغندر امسال نسبت به سال گذشته 30 درصد كاهش داشته است.
شيخي گفت: فصل برداشت چغندر در كشور تا 20 روز آينده ادامه خواهد داشت.
تاريخ خبر: 7/9/86
منبع: FARS News
كد خبر: 215
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR