آرشيو اخبار
مديركل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي در گفت‌وگو با فارس: عدم پرداخت پول كشاورزان، كشت چغندر را 35 درصد كاهش داد.
 
مديركل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي گفت: كاشت چغندر قند در سال جاري به علت به موقع پرداخت نكردن پول چغندر سال گذشته از سوي كارخانه‌هاي قند 35 درصد كاهش يافت.

محمدحسين انصاري فرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد اثرات دير پرداخت كردن و عدم پرداخت بهاي محصول چغندركاران، گفت: برخي كارخانه داران قند و شكر واردات شكر را بهانه كرده و با وجود اينكه قند و شكر خود را كلا يا بخش مهمي از آن را در بازار فروخته اند، از كشاورزان گروكشي كرده و پول چغندركاران را پرداخت نكرده اند كه باعث كاهش 35 درصدي سطح كاشت چغندر در سال جاري شده است.
مديركل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به اين كه اين وزارتخانه نسبت به كاهش سطح كاشت چغندر و ساير محصولات متناوب آن مانند گندم حساس است، گفت: ما حق داريم از منافع كشاورزان دفاع كنيم و از كارخانه هاي قند و شكر سوال كنيم كه بر فرض بخشي از شكر شما در انبار بماند، چرا اين مشكل را به حلقه قبل خود كشاورزان كه از اقشار محروم است، منتقل مي كنيد، چرا نسبت به بازاريابي اقدام نمي كنيد در حالي كه قيمت شكر در بازار بالاي 650 تومان است.
انصاري فرد گفت: اصلا اينكه دولت شكر وارد كرده به كارخانه داران قند چه ربطي دارد، مگر 5/3 ميليون تن شكر وارد بازار شده است كه آنها گلايه مي كنند، اگر وارد بازار شده بود بايد قيمت قند و شكر در بازار مي شكست، در حالي كه مانند دو سال گذشته است.
وي گفت: در حال حاضر قيمت شكر فله هر كيلوگرم 650 تومان، بسته بندي 900 گرمي 900 تومان در شمال شهر 1000 تومان، قيمت قند 850 تومان است، حال چگونه كارخانه هاي قند و شكر نمي توانند محصول قند و شكر خود را در بازار داخل بفروشند، آيا بايد ضعف بازار يابي خود را به كشاورز چغندركار منتقل كنند.
مديركل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي گفت: برخي تشكلها به جاي حل مسائل و مشكلات صنفي از طريق منطقي و مجاري قانوني، اقدام به جوسازي و هياهو مي‌كنند و فكر مي كنند تا هياهوي رسانه‌اي نكنند، به حق خود نمي رسند ،اين رويه نادرست است.
انصاري فرد با اشاره به سود 5/1 ميليارد توماني يك كارخانه قند گفت: برخي كارخانه ها مانند فريمان مي‌گويند، گردش مالي 60 ميليارد توماني كه دارند چرا سود چند ميليارد تومان در سال به دست نياورده‌اند و سود 5/1 ميلياردتوماني براي آنها اندك است، درحالي كه آن 60 ميليارد تومان هم تسهيلات بانك و از سپرده مردم در بانكها است.
وي گفت: وضعيت مناسب سهام كارخانه هاي قند و شكر بورس و سودآوري آنها نشان مي‌دهد كه كارخانه‌ها مشكل جدي ندارد و به خاطر همين پيشنهاد پرداخت 160 تومان يارانه به هر كيلوگرم قند و شكر از سوي وزارت بازرگاني در دولت رأي نياورد.
انصاري فرد گفت: وزارت جهاد كشاورزي به دنبال منافع كشاورزان و حفظ كشت چغندر است ،زيرا كاهش چغندر قند هم باعث كاهش گندم و هم كاهش تفاله و ملاس به عنوان خوراك دام مي‌شود.
مديركل روابط عمومي وزارت جهادكشاورزي گفت: وقتي كه ميانگين برداشت چغندر از هر هكتار زمين 30 تن چغندر است با عيار 16 درصد از هر هكتار 24 تن تفاله چغندر توليد مي شود، در هر حال اگر همين زمين به كشت جو اختصاص يابد 3-2 تن برداشت مي شود، بنابراين كاهش 5/2 ميليون تن تفاله چغندر بر توليد دام و محصولات دامي اثرگذار است.
انصاري فرد گفت: برخي كارخانه 50 درصد و پيشتر محصول خود را فروخته اند، ولي هيچ قسمت از پول كشاورزان چغندر كار را پرداخت نكرده اند، اگر انصاف داشتند حداقل به همان نسبت پول كشاورزان را پرداخت مي كردند.
وي گفت: كشاورزي كه به چهار ميليون تومان از كارخانه طلب دارد، اين كل گردش مالي اوست، نبايد همين پول به عنوان گرو نزد كارخانه بماند تا نتواند امسال به كاشت چغندر مبادرت ورزد.
انصاري فرد گفت: من هيچگاه لفظ «باجگير» را به كارخانه هاي قند نسبت ندادم بلكه مي گويم كارخانه‌ها به فرض مشكل دارند، نبايد از كشاورزان گروكشي كنند.
وي گفت: برخي كارخانه هاي قندو شكر تا 90درصد محصول خود را هم فروخته اند، ولي پول چغندركار را نپرداخته اند.
انصاري فرد در عين حال تصريح كرد: قصدم توهين به هيچ انجمن يا صنفي نيست، بلكه معتقدم اگر مشكل صنفي است تشكلها به جاي هياهوي رسانه اي از مجاري قانوني و منطقي نسبت به حل آن اقدام كنند.

تاريخ خبر: 5/9/86
منبع: FARS News
كد خبر: 213
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR