آرشيو اخبار
وزير بازرگاني در گفت وگو با فارس خبر:دولت شكر كارخانه ها را خريداري مي كند.
 
خبرگزاري فارس: وزير بازرگاني از توافق نهايي براي خريد شكر مانده در انبار كارخانجات با پرداخت كيلويي 160 تومان مابه‌التفاوت به عنوان يارانه خبر داد.

مسعود ميركاظمي در گفت وگوي كوتاهي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: دولت قرار است كه شكر كارخانجات را با پرداخت 160 تومان در هر كيلو بصورت مابه التفاوت و يارانه خريداري كند.
وي گفت: بحث كاهش تعرفه شكر در حال حاضر مطرح نيست ولي دولت با خريد شكر انبار شده در كارخانجات و با پرداخت مابه‌التفاوت سعي در كمك به اين بخش دارد.
به گزارش فارس، در صورت ابلاغ نهايي موافقتنامه ميان وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و جهاد كشاورزي كه اكنون صورت جلسه آن تهيه شده است، دولت شكر مانده در انبار كارخانجات را كيلويي 160 تومان ما به ‌التفاوت مي‌پردازد.
در تاريح بيست و سوم مهرماه سالجاري طي جلسه‌اي كه با حضور محرابيان سرپرست وزارت صنايع و با حضور معاونين وزارتخانه‌هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي و اطلاعات برگزار شد توافق شد كه دولت براي كمك به كارخانجات قند و شكر كشور در هر كيلو 160 تومان ما به التفاوت براي شكر انبار شده از سال گذشته پرداخت كند.
همچنين طبق صورت جلسه اين توافق قرار شده است كه دولت شكر انبار شده امسال را نيز 160 تومان بصورت علي‌الحساب خريداري كند و سپس بررسي سازمان حمايت اين قيمت و پرداخت ترميم شود.
گزارش فارس حاكي است: قرار بود پس از توافق سرپرست وزارت صنايع و معاونين وزارتخانه‌هاي مروطه در تاريخ بيست و سوم مهرماه پس از 10 روز اين توافقنامه با امضاي اين وزارتخانه‌ها به دستگاهها براي اجراي ابلاغ شود
در همين رابطه بهمن دانايي دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر به خبرنگار بازرگاني فارس گفت: متاسفانه پس از گذشت 2 هفته از زمان توافق وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني، جهاد و اطلاعات هنوز ابلاغيه خريد شكر انباري سال 85 و سالجاري از سوي دولت ابلاغ نشده است.
وي با اشاره به تحميل هزينه‌هاي مالي و انبارداري 60 تا 80 توماني در هر كيلو شكر براي كارخانجات قند و شكر كشور از سال گذشته تاكنون تاكيد كرد: كارخانه‌ها با وجود مشكلات بسيار و مقروض بودن به خاطر اين توافق‌نامه و به اميد ابلاغ اين توافق اقدام به خريد چغندر از كشاورزان كردند.
وي تصريح كرد: متاسفانه هنوز اين ابلاغيه صادر نشده است و كشاورزان كارخانه‌ها همچنان در انتظار هستند.
دانايي افزود: خريد شكرهاي انبار شده در كارخانه‌ها طبق بند ج ماده 39 قانون برنامه جهارم در سال 84 نيز رخ داده بود.
دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند وشكر گفت: طبق پيش‌بيني‌ها دولت 200 ميليارد تومان براي خريد شكر با قيمت مابه التفاوت و بصورت علي‌الحساب در كارخانجات بايد هزينه كند.
وي گفت: در اين جلسه مقرر شد تا محصولات بهره‌برداري سال جاري (87- 86) به قيمت چهار هزار ريال توسط كارخانه‌ها به فروش رسيده و ما به التفاوت آن بصورت علي‌الحساب براي هر كيلوگرم 1600 ريال پرداخت و پس از محاسبه قيمت قابل فروش توليد 86 توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، ما به التفاوت اشاره شده ترميم شود.


تاريخ خبر: 11/8/86
منبع: FARS News
كد خبر: 209
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR