آرشيو اخبار
نشريه رسمي معاونت برنامه‌ريزي رييس جمهوري اعلام كرد: واردات 48/2 ميليون تن شكر به ارزش 998 ميليون دلار در سال گذشته .
 
خبرگزاري فارس: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري از واردات 48/2 ميليون تن شكر به ارزش 998 ميليون دلار در سال 1385 خبرداد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از هفته نامه برنامه نشريه رسمي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، آئين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات سال 1384، حقوق ورودي شكر خام (تصفيه نشده) و سفيد به ترتيب 130 و 150 درصد بوده است، اما با افزايش قيمت جهاني شكر به موجب مصوبه شماره 49108 / ت34108 ه مورخ 9/9/1384، هيات وزيران، حقوق ورودي شكر خام و سفيد به ترتيب به 40 و 60 درصد كاهش پيدا كرد.
سپس به موجب مصوبه شماره 69906/ت 34338 ك مورخ 1/11/1384، وزيران عضو كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، حقوق ورودي شكر خام و سفيد به ترتيب به 5 و 20 درصد كاهش يافت.
بر اساس اين گزارش، حقوق ورودي شكر خام و سفيد در سال 1385به ترتيب 4 و 10 درصد اعلام شد.
در اين گزارش آمده است: با كاهش حقوق ورودي شكر خام و سفيد و از سوي ديگر افزايش قيمت جهاني آن، واردات اين كالاي استراتژيك از افزايش چشمگيري (در حدود 5/3 برابر سال 1384) برخوردار بوده است.
بر پايه اين گزارش، افزايش ميزان واردات شكر در سال 1385، در محافل مختلف بحث‌هاي زيادي به همراه داشته است از جمله اين كه ميزان واردات شكر در سال‌هاي 1384 و 1385 براساس آمار گمرك ايران، در سال 1384 مقدار 707 هزار و 114تن شكر به ارزش 197 ميليون و 380 هزار دلار (هر تن 279 دلار) با حقوق ورودي وزني (حقوق ورودي دريافتي تقسيم به ارزش واردات) 2/7 درصد وارد كشور شده است.
در اين گزارش آمده است: از اين ميزبان واردات 627 هزار و 588 تن به ارزش 176ميليون و 941 هزار دلار (هر تن 282 دلار) شكر خام است و 79 هزار و 526 تن شكر سفيد به ارزش 20 ميليون و 438 هزار دلار (هر تن 257 دلار )بوده است.
بر اساس اين گزارش، قيمت شكر خام بايد پائين‌تر از شكر سفيد باشد، همچنين حقوق ورودي وزني شكر خام 4 درصد بوده است. دليل اين موضوع، معافيت خريد شكر مصوب شوراي اقتصاد و مصوبات دولت براي سهميه بندي دولتي از سوي بازرگاني است كه تمام خريدهاي ياد شده به صورت شكر خام توسط شركت بازرگاني دولتي ايران صورت گرفته است و سهم ساير اشخاص بسيار ناچيز بوده، اما حقوق ورودي وزني شكر سفيد به دليل تغييرات حقوق ورودي اسمي (حقوق ورودي مقررات صادرات و واردات و اصلاحيه بعدي آن) در مقاطع مختلف سال به 6/34 درصد رسيده است.

* واردات 48/2 ميليون تن شكر به ارزش 998 ميليون دلار

بر اساس اين گزارش، ميزان واردات شكر در سال 1385 مقدار 2 ميليون و 481 هزار و 887 تن به ارزش 998 ميليون و 645 هزار دلار رسيد.
بنابراين گزارش، اين ميزان واردات در حدود 5/3 برابر سال 1384 بوده است. همچنين در سال مورد بررسي، ارزش هر تن شكر وارداتي در حدود 402 دلار بوده كه از اين ميزان، 1 ميليون و 849 هزار و 136تن به ارزش 709 ميليون و 463 هزار دلار (هر تن 384 دلار) به صورت شكر خام بوده است. سهم شكر سفيد 632 هزار و 275 تن به ارزش 289 ميليون و 182هزار دلار (هر تن 457 دلار) بوده است.
بر پايه اين گزارش، اگر چه در سال 1385 علاوه بر شركت بازرگاني دولتي ايران، اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر اقدام به واردات شكر خام كرده‌اند، اما چون در سال ياد شده حقوق ورودي اسمي شكر خام 4 درصد تعيين شد، حقوق ورودي وزني شكر خام نيز 4 درصد بوده است.
بنابر اين گزارش، حقوق ورودي وزني شكر سفيد برابر حقوق ورودي اسمي آن 10 درصد است. با توجه به ارزش واردات هر دو نوع شكر، حقوق ورودي وزني شكر 9/5 درصد است. بنابراين، حقوق ورودي شكر خام و سفيد به ترتيب از 130 و 150 درصد در سال 1384 به 4 و 10 درصد در سال 1385 و متوسط حقوق ورودي وزني شكر از 2/7 درصد در سال 1384 به 9/5 درصد در سال 1385 كاهش يافته است.
بنابر اين گزارش، بيشترين واردات شكر در سال 1384 توسط شركت بازرگاني دولتي ايران صورت گرفته است به طوري كه اين شركت 627 هزار و 563 تن شكر به ارزش 176 ميليون و 936 هزار دلار (هر تن 282 دلار ) وارد كشور كرده است. براساس اين 7/88 درصد شكر وارداتي و بيش از 99 درصد شكر خام به شركت ياده شده اختصاص دارد. از آنجا كه شركت ياد شده دولتي است، بنابراين تنها 11 درصد شكر وارداتي كه شكر سفيد است توسط بخش غر دولتي وارد كشور شده است.
در ادامه گزارش مي خوانيم، بعد از شركت ياده شده شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان كه وارد كننده شكر سفيد بوده اند يا واردات بيش از 79 هزار تن شكر، بيش از 99 درصد شكر سفيد وارداتي را به خود اختصاص داده‌اند. بقيه شكر وارداتي مربوط به واردات ملواني و اشخاص حقيقي و حقوقي بوده است.
در اين گزارش آمده است: به رغم كاهش حقوق ورودي وزني شكر سفيد از 6/34 درصد در سال 1384 به 10 درصد در سال 1385، قيمت تمام شده آن صرف نظر از ساير هزينه‌ها (فقط در نظر گرفتن قيمت خريد و حقوق ورودي پرداختي) از هر كيلوگرم 3130 ريال به 4638 ريال افزايش يافته است.
بنابر اين گزارش، شركت تعاوني مرزنشينان كه در سال 1384، 99 درصد از شكر سفيد را وارد كشور كرده اند، در سال 1385، با واردات 5/74 هزار تن شكر سفيد تنها 12 درصد واردات شكر سفيد را به خود اختصاص داده اند. با قيمانده شكر وارداتي كه در حدود 60 درصد است، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت شكر خام و سفيد وارد شده است. اشخاصي كه اقدام به واردات شكر كرده اند مصرف كنندان عمده شكر نظير كارخانه‌هاي صنايع غذايي و توليد كنندگان نوشابه بوده‌اند.

* عمده ترين كشورهاي صادر كننده شكر به ايران در سال 1384 و 1385

بر اساس اين گزارش، در بين صادرات كنندگان شكر به ايران در سال 1384، كشور برزيل رتبه اول را به خود اختصاص داده است. اين كشور مقدار 403 هزار و 63 تن شكر خام (57 درصد از واردات شكر) به ارزش 116 ميليون و 357 هزار دلار را به ايران صادر كرده است.پس از برزيل، كشور استراليا مقام دوم را دارد. اين كشور نيز در سال 1384، مقدار 107 هزار و 500 تن شكر خام به ارزش 27 ميليون و 165 هزار دلار به ايران صادر كرده است. پس از آن، امارات متحده عربي، آفريقاي جنوبي و انگلستان در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
بر اساس اين گزارش، پنج كشور ياد شده حدود 7/99 درصد از ارزش و وزن كل شكر وارداتي به كشور را به خود اختصاص دادند. شكري كه از كشور برزيل، استراليا آفريقاي جنوبي و انگلستان خريداري شده به صورت خام بوده كه توسط شركت بازرگاني دولتي ايران خريداري شده است. شكر خريداري شده از كشور امارات متحده عربي هم به صورت ناچيزي شكر خام و بقيه آن شكر سفيد بوده است كه توسط تعاوني‌هاي مرزنشينان وارد شده است. كشورهاي ديگري كه در سال 1384 صادرات شكر به كشور داشته‌اند. شامل بلژيك، تركيه، ايتاليا و بحرين هستند.
بر اساس اين گزارش،در سال 1385، پنج كشور امارات متحده عربي، برزيل، انگلستان، سوئيس و آفريقاي جنوبي در زمره پنج كشور صادر كننده شكر به كشور بوده‌اند. امارات متحده عربي با 739 هزار و 552 تن شكر به ارزش 304 ميليون و 221 هزار دلار رتبه نخست را در بين صادر كنندگان شكر به ايران به خود اختصاص داده است. از اين ميزان شكر وارداتي از امارات متحده عربي 50 درصد شكر خام و 50 درصد شكر سفيد بوده است. علاوه بر اين، به استثناي شركت تعاوين مرزشنينان كه به طور تقريبي تمام واردات آن از مبدا كشور ياد شده، است، اشخاص حقيقي و حقوقي كه از امارات متحده عربي اقدام به واردات شكر كرده‌اند، در زمره نخستين وارد كنندگان شكر هستند.
در ادامه مي خوانيم، بعد از امارات متحده عربي، برزيل با 563 هزار و 469 تن، در رتبه دوم قرار دارد. واردات شكر از اين كشور به صورت شكر خام بوده است كه 85 درصد از شكر ياد شده توسط شركت بازرگاني دولتي ايران خريداري شده است. انگلستان با واردات 42 هزار و 100 تن شكر در جايگاه سوم قرار دارد. واردات شكر از اين كشور نيز اغلب به صورت خام بوده به طوري كه تنها 13 درصد آن به صورت شكر سفيد است.
سوئيس و آفريقاي جنوبي هم در رده‌هاي چهارم و پنجم عمده‌ترين صادر كنندگان شكر به ايران قرار دارند. واردات شكر از كشور سوئيس بين خام و سفيد به صورت تقريبا برابر بوده است اما تمام واردات از كشور آفريقاي جنوبي به صورت خام بوده كه 80 درصد آن متعلق به شركت بازرگاني دولتي ايران است.
براساس اين، در حالي كه استراليا كه در سال 1384 دومين كشور صادر كننده شكر به ايران بود، در سال 1385، در رتبه ششم قرار گرفته است، آلمان، تركيه، بلژيك، فرانسه، تايلند، عربستان سعودي، مالزي، آذربايجان، بحرين، و كويت نيز در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
شكر خام و سفيد در سال‌هاي 1384 و 1385 ترسيم و سپس با توجه به ارزش واردات و حقوق ورودي دريافتي، حقوق ورودي وزني شكر خام و سفيد محاسبه شد.
در قسمت‌هاي بعدي نيز به واردكنندگان عمده شكر و كشورهاي صادر كننده شكر به ايران پرداخته شد.
در اين گزارش آمده است: حقوق ورودي اسمي شكر خام و سفيد در سال 1385 از كاهش قابل توجهي برخوردار بوده است و حقوق ورودي وزني آن نيز 3/1 درصد (از 2/7 درصد به 9/5 درصد) كاهش پيدا كرده است.
در اين گزارش آمده است: بنابراين ديدگاهي كه كاهش حقوق ورودي منجر به افزايش ميزان واردات شده، نمي‌تواند درست باشد. به طوري كه قيمت تمام شده شكر وارداتي در سال 1385 نسبت به سال 1384 در حدود 44 درصد رشد پيدا كرده است.
بر اساس اين گزارش، بيش از 60 درصد واردات شكر در سال 1385 مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي بوده است كه در زمره نخستين وارد كنندگان شكر بوده‌ان،د اين اشخاص به طور عمده كارخانه‌هاي صنايع غذايي و نوشابه سازي‌ هستند. به عبارت ديگر شكر علاوه بر اينكه مورد مصرف خانوار است، يكي از نهادهاي صنايع غدايي و نوشابه‌ سازي‌ است كه جايگزيني براي آن وجود ندارد.
براساس اين و با توجه به قابليت‌ نگهداري شكر و شرايط ناشي از تهديدهاي بين المللي در سال 1385، صنايع ياد شده اقدام به واردات و ذخيره آن كرده‌اند تا با مشكلي مواجه نشوند.
بر اساس اين گزارش، در ارتباط با وضعيت كارخانه‌هاي توليد قند لازم، به ياد آوري است، از آنجا كه قيمت تمام شده شكر داخلي در سال 1385 در حدود 2 درصد (از 5780 ريال براي هر كيلوگرم به 5600 ريال) افزايش يافته و قيمت خرده فروش شكر حدود 23 درصد (از 5479 ريال براي هر كيلوگرم به 6762 ريال) رشد داشته و از سوي ديگر قيمت شكر سفيد وارداتي از هرتن 257 دلار به 547 دلار (رشد 78 درصدي) رسيده است.
بر پايه اين گزارش، به نظر مي‌رسد كارخانه‌هاي ياد شده از وضعيت مناسبي برخوردار هستند. به عبارت ديگر افزايش ناچيز قيمت تمام شده شكر توليد داخل، افزايش قيمت خرده فروشي و افزايش قيمت شكر وارداتي و در نتيجه عدم توانايي وارد كنندگان به عرضه شكر به قيمت پائين شرايطي را فراهم آورده است تا توليد كنندگان در شرايط بهتري نسبت به سال 1384 قرار گيرند.
در اين گزارش آمده است: علاوه بر اين، از آنجا كه عمده فعاليت كارخانه‌هاي شكر، تبديل شكر خام به شكر سفيد است و واردات شكر خام نيز 3 برابر شده است، بنابراين حجم فعاليت‌ كارخانه‌هاي توليد قند افزايش پيدا كرده است كه از اين شرايط منتفع شده‌اند. به گونه اي كه در سال 1385 كارخانه‌هاي توليد قند در زمره وارد كنندگان شكر خام بوده‌اند.
بر پايه اين گزارش، افزايش واردات شكر توسط بخش غير دولتي علاوه بر اينكه منجر به ايجاد ذخيره مطمئني براي اين كالاي استراتژيك شده از افزايش شديد قيمت داخلي نيز جلوگيري كرده است. به بيان ديگر، با توجه به رشد 78 درصدي قيمت شكر سفيد وارداتي در سا 1385 در صورت عدم وجود ذخيره مطمئن، انتظار مي‌رفت قيمت‌هاي داخلي به شدت افزايش يابد كه وجود واردات مانع از افزايش قيمت شده است

تاريخ خبر: 22/7/86
منبع: FARS News
كد خبر: 200
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR