آرشيو اخبار
جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره وضعيت صنعت شكر بيانيه صادر كرد
 
جبهه مشاركت ايران اسلامي با انتشار بيانيه‌اي، وضعيت كشت و صنعت شكر را بحراني توصيف كرده، به بررسي پيامدهاي موجود و احتمالي آن پرداخت.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين بيانيه آمده است: رخدادهاي چند هفته گذشته در يكي از مهمترين بخش هاي كارگري و صنايع بنيادي محصولات كشاورزي كشور، يعني كشت و صنعت نيشكر، بويژه در مجموعه كشاورزي صنعتي نيشكر هفت‌تپه، بحران نگران‌كننده شكر و توليدات كشاورزي و صنايع وابسته به آن را وارد سطحي ديگر و به مراتب خطيرتر نموده است. از مدت‌ها پيش آگاهان و صاحب نظران و مطلعان حوزه توليد، فرآوري و بازرگاني محصولات كشاورزي نسبت به سياست‌هاي غيراصولي و ناكارآمدي مديران و برنامه‌ريزان در اين زمينه هشدارهاي جدي داده بودند و امروز به دليل بي‌توجهي مسئولان و سياست‌گذاران به اين هشدارها نه تنها يكي از مهمترين صنايع مربوط به كالاهاي اساسي و معيشتي مردم با خطر نابودي مواجه شده است و هزاران كارگر و كشاورز مرتبط با اين بخش در آستانه بيكار شدن قرار گرفته‌اند و ضررهاي هنگفتي به اقتصاد كشور از اين ناحيه وارد شده است، به نظر مي‌رسد سطح آسيب‌ها در اين حوزه چنان عميق است كه دامنه اين بحران را تا سال‌هاي متمادي تداوم خواهد داد و صنعت توليد شكر كشور كه مي‌رفت با اتخاذ روش‌هاي صحيح و افزايش ظرفيت كشت و توليد چغندر و نيشكر و صنايع تبديلي جانبي كشور را از واردات شكر مستغني نمايد، امروز نه فقط هيچ چشم‌انداز اميدواركننده‌اي براي آينده آن تصور نمي‌شود، بلكه حتي سرمايه‌گذاران دولتي و بانكي اين حوزه درصدد يافتن راه‌هايي براي خروج از اين صنعت و جلوگيري از ضرر انباشته هر چه بيشتر هستند.

در اين بيانيه همچنين با اشاره به شعار بها دادن به توليدات داخلي بويژه در بخش كشاورزي، آمده است: وزير محترم كشاورزي دولت نهم به هنگام ارائه برنامه خود براي اخذ رأي اعتماد از مجلس هفتم، خودكفايي در محصولات كشاورزي را اصلي‌ترين هدف خود اعلام نموده و تأكيد كرد: «طي سه سال در توليد برنج و شكر، يك سال در توليد جو، دو سال در توليد ذرت و در 10 سال، 70 درصد در توليد دانه‌هاي روغني و گياهان علوفه‌يي به خودكفايي مي رسيم»؛ و هم ايشان خطاب به مردم خوزستان وعده داد: «به مردم خوزستان قول مي‌دهم تمام توان و توانمندي خود را در وزارتخانه براي ارتقاء و پيشبرد بخش كشاورزي و دامداري به كار مي‌گيرم و اين منطقه را به رتبه 1 تا 3 در كشور مي‌رسانيم». اكنون بيش از دو سال گذشته و به خوبي مي‌توان نسبت به نتايج حاصله از عملكرد دولت در انطباق با شعارها و وعده هاي داده شده بويژه در بخش كشاورزي، به ارزيابي و داوري نشست.

جبهه‌ مشاركت ‌ايران ‌اسلامي در بيانيه خود با وعده اينكه بيانيه ديگري را در ارزيابي عملكرد دولت در بخش كشاورزي، به‌زودي منتشر خواهد كرد، آورده است: اما با توجه به مسائل و مشكلاتي كه براي چغندر‌كاران و كارگران صنايع توليد شكر به دليل واردات شكر بيش از اندازه نياز مصرفي كشور در ماه‌هاي اخير به وجود آمده است، ضروري است در بيانيه‌اي مستقل، به كالبد شكافي اين موضوع پرداخته و توجه هموطنان را به پيامد‌هاي منفي اين رخداد، كه به‌واسطه اجراي سياست وارداتي نادرست به‌وجود آمده است، جلب كند.

اين بيانيه در ادامه تشريح كرده است: توليد شكر در كشور از دو منبع چغندري و نيشكري در سال هاي گذشته به طور متوسط حدود 1.2 تا 1.3 ميليون تن بوده است. بر اساس مصرف سرانه هر نفر در سال 28 كيلوگرم نياز مصرفي كشور حدود 1.9 ميليون تن مي‌باشد. بر پايه اين محاسبه در سال‌هاي گذشته براي تأمين كسري نياز مصرفي شكر به طور متوسط سالانه 600 هزار تن واردات انجام مي‌شده، به گونه اي كه مجمع واردات شكر به كشور (طبق آمار اعلام شده از سوي گمرك ايران) طي 5 پنج سال 1380 الي 1384 معادل سه ميليون تن (متوسط سالانه 600 هزار تن) بوده است. بر پايه همين آمار ميزان واردات شكر وارداتي در سال 1385 بالغ بر بيش از 2.5 ميليون تن (2526249 تن به طور دقيق) بوده كه حدود 1 ميليون تن آن توسط وزارت بازرگاني و 1.5 ميليون تن توسط بخش خصوصي انجام شده است. بر پايه اخبار منتشره در 6 ماهه اول سال 1386 نيز بيش از 600 تا 700 هزار تن و بنا به روايتي قريب به 1 ميليون تن شكر وارد كشور شده است كه مجموع واردات شكر انجام شده از ابتداي سال 1385 تاكنون مي‌تواند پاسخگوي نياز وارداتي كشور براي 5 سال باشد.

بيانيه مذكور در ادامه مدعي است: علت چنين رخدادي را در درجه اول بايد متوجه سياستي كرد كه دولت در كاهش تعرفه واردات شكر سفيد از 130 درصد و شكر خام از 100 درصد به صفر اتخاذ كرد و در درجه بعد به عدم تدبير در تحليل شرايط بازار و پيامدهاي حاصله و با نگاه بدبينانه به افراد و گروه‌هايي كه از اجراي اين سياست مي‌توانستند به قيمت بدبختي چغندركاران و كارگران كسب منافع (رانت) نمايند. جالب آنكه واردات شكر بيش از نياز مصرفي كشور نه تنها موجب كاهش قيمت اين كالا در بازار داخلي و بهره‌مندي مصرف‌كنندگان را فراهم نياورده است، بلكه اين آثار منفي را در پي داشته است:انباشت شكر در كارخانه‌هاي توليد شكر كشور و عدم فروش شكر توليد و پيامد آن عدم توان پرداخت طلب چغندر كاران كه محصول خود را تحويل اين كارخانه ها داده‌اند، كاهش 30 درصدي سطح زير كشت چغندر قند در سال‌ جاري و در نتيجه كاهش توليد چغندر قند از 6.3 ميليون تن به 4.3 ميليون تن و از دست رفتن و فرصت‌هاي شغلي بسيار، ايجاد بحران‌هاي كارگري در كارخانه‌هاي چغندر قندي بويژه كشت و صنعت هاي نيشكري در خوزستان كه دربرگيرنده تعداد زيادي نيروهاي كارگري است، و به خطر افتادن سرمايه‌گذاري انجام شده به ميزان 1300 ميليارد در طرح توسعه نيسكر و صنايع جانبي در خوزستان كه با هدف خودكفايي در توليد شكر انجام شده است.

در ادامه بيانيه جبهه مشاركت آورده شده است: اينكه دولت بر پايه چه تحليل اقتصادي و استدلالي به كاهش نرخ تعرفه شكر و ديگر كالاهاي كشاورزي در دو سال اخير اقدام كرده است، بر ما معلوم و قابل درك نيست؛ اما تجربه ديگر كشورها (حتي كشورهاي پيشرفته اروپايي) حكايت از حساسيت و دقت فراوان نسبت به نرخ تعرفه محصولات كشاورزي دادرد و به سختي تن به تغيير تعرفه در اين باره مي‌دهند و نهايت حمايت را از محصولات كشاورزي و اشتغال در اين بخش به عمل مي‌آورند. متأسفانه در سايه اجراي سياست نادرست كاهش تعرفه محصولات كشاورزي، تراز بازرگاني بخش كشاورزي كشور از منفي 20 ميليون دلار در سال 1384 به منفي 1.6 ميليارد دلار در سال 1385 افزايش يافته كه علت آن واردات انبوه شكر، برنج، ميوه، پنبه، حبوبات و ... بوده است. حال اين عملكرد را مقايسه كنيد با آنچه درباره خودكفايي در توليد شكر و برنج طي سه سال و... وعده داده شده بود، و اينكه خوزستان را در بخش كشاورزي و دامداري به رتبه 1 تا 3 كشوري مي‌رساند؛ خوزستاني كه امروز سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در آن براي توليد نيشكر در حال خطر نابودي است و كارگران صنايع نيشكر بدليل عدم دريافت حقوق در حال اعتراض و اعتصاب‌اند و ...

تاريخ خبر: 17/7/86
منبع: ISNA
كد خبر: 192
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR