آرشيو اخبار
رييس انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ايران:براي جلوگيري از واردات شکر برنامه‌اي وجود ندارد.تنها راه‌حل مساله صنعت قند پرداخت مابه‌التفاوت قيمت به توليدکننده است.
 
رييس انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ايران گفت: در شرايط کنوني تنها راه حل مساله صنعت قند پرداخت مابه‌التفاوت قيمت تضميني و قيمت تمام‌شده شکر به توليدکنندگان است.

عليرضا اشرف در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: بايد مابه‌التفاوت قيمت به ميزاني توسط دولت پرداخت شود که توليدکنندگان بتوانند تا 3-2 سال آينده که بازار اشباع است، مقاومت کنند.

وي افزود: بايد طبق قانون، دولت حمايت تعرفه‌يي از صنعت شکر کشور انجام مي‌داد که اين امر انجام نگرفته است و هم اکنون که اين امر صورت نپذيرفته بايد حمايت پرداخت مابه‌التفاوت به توليدکنندگان از اين صنعت انجام پذيرد که تنها راه همين است.

اشرف، خدمات بانکي را در مقابل هزينه مالي دانست و اظهار كرد: هر کاري که دولت در قالب خدمات بانکي و مهلت براي پرداخت بدهي کارخانجات انجام دهد، روز به روز هزينه‌هاي توليدکنندگان را افزايش خواهد داد و اعتقاد ما اين است که چرا بايد توليدکنندگان به دام بانک‌ها بيفتند.

وي تاکيد کرد: بانک‌ها تا حدي، مي‌توانند کمک کننده باشند و مهم اين است که توليدکنندگان بتوانند محصول خود را بفروشند و بتوانند رقابت کنند.

رييس انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ايران با بيان اينکه دولت با وجود يك ميليون و 300 هزار تن شکر وارداتي و 650 هزار تن شکر خريداري شده از کارخانجات در سال قبل، توان خريد مجدد از کارخانجات را ندارد، افزود: اعتراض به دولت همين است که چرا با توليد داخلي که کافي است، واردات انجام مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه دولت برنامه‌اي براي جلوگيري از واردات بي رويه شکر ندارد، گفت: تاکنون تکليف صنعت روشن نشده است و انتظار داريم طي 15- 10 روز آينده از طريق رياست جمهوري و ساير مسوولان راه حلي براي صنعت شکر کشور انديشيده شود.

اشرف زيان را متوجه دولت، صنعت شکر و مردم دانست و افزود: تنها کساني که در اين بين سود برده‌اند واسطه‌ها بوده‌اند.

وي گفت: انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند به دولت پيشنهاد داده است تا نرخ حداقل تضميني و قابل کنترل براي شکر تعيين کند و اين قيمت توسط سازمان‌هاي بازرسي و کنترل قيمت تا رسيدن کالا به دست مصرف کننده نظارت شود.

وي با بيان اينکه اگر ما به التفاوت قيمت تضميني و قيمت تمام شده شکر داخلي توسط دولت به توليد کنندگان پرداخت شود، بهترين کمک به صنعت شکر کشور است، بيان داشت: اين امر باعث خواهد شد که توليدکنندگان با واردات شکر تعرفه صفر در بازار رقابت کنند.

رييس انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند ايران ادامه داد: با وارد شدن کارخانجات به بازار و کنترل قيمت توسط سيستم نظارتي، قيمت بالاي کنوني کاهش خواهد يافت و در نتيجه مردم منتفع خواهند شد و همچنين تجاري که واردات انجام داده اند، خيلي سود نمي برند و خود به خود سرعت و حجم واردات کاهش خواهد يافت.

وي مجهز شدن کارخانجات به خط توليد شکر بسته‌بندي را زمان بر و هزينه بر دانست و عنوان کرد: متاسفانه چون کساني که در اين زمينه تصميم مي گيرند، نه توليد کننده هستند و نه اطلاعات کافي دارند، نمي دانند که با حرف نمي شود سيستم را تغيير داد.

اشرف به شرط دولت مبني بر خريد شکر در بسته بندي 1200 گرمي از توليدکنندگان اشاره کرد و گفت: از زماني که کارخانجات از تصميم دولت مطلع شدند به خريد دستگاه‌هاي بسته بندي اقدام کرده‌اند، تعدادي از اين خط توليد را راه اندازي کرده اند، تعدادي در حال راه اندازي هستند و تعدادي نيز قرارداد خريد دستگاه‌ها را امضا کرده‌اند.

وي ادامه داد: سابقه اين طور نشان مي‌دهد که وقتي تمام کارخانجات به سيستم بسته بندي 1200 گرمي مجهز شدند و تمام توليدات خود را در اين قالب به بازار ارايه کردند، دولت اعلام کند که تصميمي براي خريد شکر داخلي ندارد.

رييس انجمن صنفي کارخانه هاي قند ايران با بيان اينکه هنگامي که دولت اعلام مي کند برنامه اي براي خريد ندارد، کارخانجات براي چه کسي بسته بندي کنند؟ افزود: مبالغ زياد سرمايه گذاري براي راه اندازي خط توليد شکر بسته بندي انجام گرفته و اين سوال مطرح است که چه کسي اين محصول بسته بندي را از توليدکنندگان مي خرد و آيا اين تناقص در سخنان مسوولان نيست؟
تاريخ خبر: 13/7/86
منبع: ISNA
كد خبر: 187
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR