آرشيو اخبار
كارشناس اقتصاد كشاورزي:برخي سياست‌ها درباره برنج و شكر برخلاف خودكفايي بوده است.خودكفا شدن در تمام محصولات كشاورزي در آينده‌اي نزديك محتمل به نظر نمي‌رسد.
 
يك كارشناس اقتصاد كشاورزي معتقد است: تاكنون مشكل بخش كشاورزي اين بوده كه از تكنولوژي جديد و پتانسيل تحقيقات استفاده نشده و بدون توجه به محدوديت‌هاي منابع آبي و خاكي سعي شده در مسير خودكفايي گام برداريم كه اين امر در برنامه خودكفايي نيازمند بازنگري است.

دكتر بهاالدين نجفي - عضو هيات علمي دانشگاه شيراز - در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: پتانسيل‌هاي بالايي در توليد محصولات كشاورزي داريم كه با ورود تحقيقات و تكنولوژي‌هاي جديد همچون استفاده از بذرهاي اصلاح شده مي‌توان عملكرد محصولات را تا حد قابل توجهي افزايش داد. اما هنوز از پيشرفت‌ها و تكنولوژي‌هاي جديد در كشاورزي استفاده كافي نكرده‌ايم.

وي با تاكيد بر امكانات بالقوه بالا در كشور تصريح كرد: با برنامه‌ريزي صحيح بر مبناي استفاده از تكنولوژي روز مي‌توان حداكثر عملكرد در واحد سطح محصولات كشاورزي را با هدف حفظ منابع آب و خاك ايجاد كرد و به جاي اينكه دنبال خودكفايي محض باشيم به حفظ منابع و كشاورزي پايدار نيز توجه كنيم.

نجفي افزود: باتوجه به وضعيت موجود كشور از نظر اقليمي و كاربرد دانش و تكنولوژي، خودكفا شدن در تمام محصولات در آينده‌اي نزديك محتمل به نظر نمي‌رسد. همچنان كه برخي سياست‌ها درباره دو محصول برنج و شكر برخلاف خودكفايي بوده است، چراكه با دادن مجوزهاي بي‌رويه براي واردات اين دو محصول به خصوص شكر كارخانجات قند با بحران مواجه شده‌اند و از طرف ديگر تمايل كشاورزان براي كشت چغندرقند كاهش يافته است و نه تنها خودكفا نشديم بلكه باعث ايجاد بحران و ورشكستگي كارخانجات هم شده‌ايم.

اين استاد دانشگاه معتقد است: متاسفانه با توجه به پتانسيل و قابليت كشور كه توانايي توليد بيشتر محصولات كشاورزي را داريم از تكنولوژي‌هاي جديد به نحو مطلوب استفاده نشده است. در صورتيكه ابتدا مي‌توان با ايجاد زمينه مناسب براي ورود دانش و تكنولوژي و تحقيقات در مزرعه (كاربرد بذور اصلاح شده) افزايش عملكرد در واحد سطح را بدون فشار به منابع آبي و خاكي را فراهم و سپس ادعاي خودكفايي را مطرح كرد.
تاريخ خبر: 17/6/86
منبع: ISNA
كد خبر: 174
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR