آرشيو اخبار
سازمان جهاني شكر:هند با پيشي گرفتن از برزيل به بزرگترين توليدكننده شكر جهان تبديل مي‌شود.
 
هند در سال جاري با پيشي گرفتن از برزيل به بزرگترين توليدكننده شكر جهان تبديل مي‌شود.


به گزارش ايسنا، سازمان جهاني شكر در گزارشي اعلام كرد كه طي سال مالي جاري توليد شكر هند به 33 ميليون و 150 هزار تن خواهد رسيد كه با هشت درصد افزايش نسبت به سال گذشته ركورد جديدي را به ثبت خواهد رساند.


براساس اين آمار، سازمان جهاني شكر پيش‌بيني كرد كه طي سال جاري هند از برزيل به عنوان بزرگترين توليدكننده شكر پيشي بگيرد.


سازمان جهاني شكر همچنين پيش‌بيني كرد كه توليد جهاني شكر در سال منتهي به سپتامبر 2008 نسبت به تقاضاي آن 10 ميليون و 800 هزار تن بيشتر باشد توليد جهاني شكر در مدت فوق 169 ميليون و 600 هزار تن پيش‌بيني شده است.
تاريخ خبر: 3/6/86
منبع: ISNA
كد خبر: 171
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR