آرشيو اخبار
توليد كارخانجات شكر شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به ‪۳۸۰‬هزارتن مي‌رسد.
 
معاون بهره‌برداري صنعت شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي از افزايش حجم توليد در كارخانجات شكر كشت و صنعت‌هاي تابعه اين شركت تا ‪ ۳۸۰‬هزار تن در فصل برداشت امسال خبر داد.

فصل برداشت نيشكر از ‪ ۱۵‬مهر آغاز و تا ارديبهشت ‪ ۸۷‬ادامه دارد.

توليد فعلي شكر در كارخانجات شكر توسعه نيشكر و صنايع جانبي ‪ ۳۰۵‬هزارتن است.

"عزت‌الله رضايي"، نيشكر قابل برداشت در سطح زير كشت امسال را سه ميليون و ‪۸۰۰‬هزار تن اعلام و درباره دليل عدم دسترسي به ظرفيت كامل توليد در اين كارخانجات گفت: چون مزارع زير كشت نيشكر در تمامي پنج واحدي كه كارخانجات شكر آنها راه‌اندازي شده، به توسعه ‪ ۱۰۰‬درصدي نرسيده توليد كمتر از پيش بيني است.

وي ادامه داد: تنها توسعه مزارع نيشكر كشت و صنعت‌هاي ميرزاكوچك خان و اميركبير به حداكثر رسيده و در مزارع كشت و صنعت‌هاي سلمان فارسي و دعبل خزاعي هنوز در اين سطح كشت نمي‌شود.

شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي بزرگترين شركت توليدكننده شكر در كشور است كه واحدهاي هفت گانه تابعه آن شامل كشت و صنعت امام خميني(ره)، دعبل خزاعي، سلمان فارسي، ميرزا كوچك خان ، امير كبير، فارابي و دهخدا است.

هم اكنون كارخانه‌هاي شكر پنج واحد نخست راه اندازي شده و تا سال ‪ ۸۷‬از كارخانه‌هاي شكر دو كشت و صنعت ديگر نيز بهره برداري خواهد شد.

براي صنايع جانبي اين شركت نيز ‪ ۲۰‬كارخانه شامل خوراك دام، خميرمايه، الكل ، توليد كاغذ و ام.دي .اف پيش بيني شده است.

گزارش كارشناسان صنعت نيشكر حاكي از سرمايه‌گذاري يك‌هزار ميليارد توماني در توليد و بهره برداري از طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن مي‌باشد.
تاريخ خبر: 24/5/86
منبع: IRNA
كد خبر: 169
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR