آرشيو اخبار
مدير كل دفتر نباتات صنعتي در گفت ‌و گو با فارس:واردات بي رويه شكر باعث كاهش 30 درصدي كشت چغندر شد.
 
خبرگزاري فارس: مدير كل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي گفت: واردات بي‌رويه شكر در سال گذشته، باعث عدم پرداخت بهاي چغندر و كاهش سطح كشت آن در سال جاري شد.

احمد علي شيخي در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: واردات رسمي شكر در سال گذشته در حالي صورت گرفت كه سطح كشت چغندر در سالن زراعي 85- 84 به بالاترين رقم خود، يعني 180 هزار هكتار و توليد چغندر به ركورد بي‌نظير 6 ميليون و 593 هزار تن رسيده بود.
مدير كل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان ساخت: توليد شكر از چغندر در سال گذشته 837 هزار تن و توليد شكر نيشكري حدود 400 هزار تن بود كه در مجموع سال گذشته يك ميليون و 258 هزار تن شكر در كشور توليد شد.

* واردات 3 تا 4 برابري شكر

شيخي خاطرنشان ساخت: در حالي كه كل مصرف قند و شكر كشور سالانه حدود 85/1 تا 9/1 ميليون تن است و با توجه به توليد داخل حداكثر نياز كشور 650 تا 700 هزار تن است، اما در سال گذشته 456/2 ميليون تن شكر(حدود 4 برابر نياز) وارد كشور شد.
وي گفت: واردات حدود 3 برابري شكر مورد نياز كشور در سال گذشته باعث انبار شدن شكر كارخانه‌هاي داخلي شد و كارخانه‌ها نتوانستند بهاي چغندر كشاورزان را بپردازند كه آنها هم نتوانستند نهاده‌هاي توليد را به موقع تهيه كنند.
شيخي گفت: كشاورزان چغندر كار سال گذشته 65 تا 70 ميليارد تومان از كارخانه‌هاي قند و شكر بابت تحويل چغندر طلب داشتند كه با تصويب دولت مبني بر خريد 250 هزار تن شكر داخلي عمده كارخانه‌ها تا خرداد ماه سال جاري 90 درصد طلب كشاورزان را پرداخت كردند.
شيخي مدير كل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي گفت: هنوز برخي كارخانه‌ها نتوانسته‌اند، بهاي چغندر كشاورزان را بپردازند و حدود 6 تا 7 ميليارد تومان به كشاورزان بدهكار هستند.

* يك ميليارد دلار واردات شيرين!

شيخي مدير كل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي افزود: واردات شكر سال گذشته مقدار 2 ميليون و 456 هزار و 426 تن به ارزش 997 ميليون و 422 هزار و 881 دلار بوده است و متاسفانه اين روند نه تنها متوقف نشده است،‌ بلكه طبق آمار رسمي گمرك در بهار سال جاري نيز 466 هزار و 400 تن شكر و قند ‌به ارزش 170 ميليون دلار وارد كشور شده است.
وي گفت: واردات شكر و قند در سال گذشته در طول تاريخ كشور بي‌سابقه بوده است.

* انبارها ديگر جاي خالي ندارند

مدير كل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي گفت: بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي از ابتداي سال 1385 تاكنون حدود 1/3 ميليون تن شكر وارد كشور شده به گونه‌اي كه انبارهاي كارخانه‌ها و ساير انبارهاي شكر ديگر جاي خالي براي شكر توليدي يا واردات جديد ندارند.

* كاهش توليد چغندر امسال 2 ميليون تن

شيخي مدير كل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان ساخت: با توجه به كاهش 30 درصدي سطح كشت چغندر در سال جاري و كاهش راندمان توليد به دليل بارندگي اول سال جاري و عقب بودن فصل كاشت، توليد چغندر در خوشبينانه‌ترين برآورد ،امسال 5/4 ميليون تن يعني 2 ميليون كمتر از سال گذشته خواهد بود.
وي گفت‌: اگر دولت حمايت مي‌كرد و جلوي واردات بي‌رويه شكر و قند را در سال گذشته با تعرفه منطقي مي‌گرفت، خودكفايي شكر حتي قبل از پايان برنامه چهارم به دست مي‌آمد، ولي با واردات بي‌رويه معلوم نيست خودكفايي شكر در اين مدت حاصل شود.

* افزايش 36 درصدي عملكرد چغندر

شيخي گفت‌: سال گذشته سطح برداشت چغندر نسبت به سال 1384 از رشدي معادل 18 درصد و توليد چغندر از رشدي معادل 35 درصد و عملكرد در واحد سطح از 8/36 درصد افزايش برخوردار بود.
شيخي گفت: نياز كشور بايد متكي به توليد داخل باشد نه بر واردات، زيرا هم اكنون صنعت و انرژي رقيب جدي براي تقاضاي شكر خوراكي شده است و پيش‌بيني مي‌شود، در سال‌هاي آينده شكر مازادي در سطح جهان نخواهد بود كه آن را وارد كنيم، بنابراين بايد مصرف متكي بر توليد داخلي باشد.

* 30 درصد مزارع نيشكر پارسال آسيب ديد

شيخي گفت: در سال گذشته بارندگي همزمان با برداشت نيشكر باعث آسيب ديدگي 30 درصد مزارع نيشكر شد و توليد شكر از ني حدود 400 هزار تن بود.
شيخي گفت: گرچه دولت اول سال 1385 تصويب كرده بود كه 650 هزار تن شكر كارخانه‌هاي داخلي را خريداري كند، ولي بحران كمبود نقدينگي كارخانه‌هاي قند و شكر، به قوت خود باقي ماند، فروش نرفتن شكر داخلي بدليل واردات بي‌رويه هم مزيد بر علت شد.

* واردات شكر ارزان، توزيع شكر گران!

شكر خارجي وارداتي هر كيلوگرم 300 تومان و با هزينه‌هاي حمل و نقل حدود 350 تومان است، در حالي كه قيمت شكر در بازار 900 تومان است، از طرفي عمده فروش‌ها هم شكر كارخانه‌هاي داخلي را به قيمت 400 تومان به صورت عمده نمي‌خريدند. چون شكر ارزان خرجي به وفور در دسترس بود.

* كاهش 30 درصدي كاشت چغندر

شيخي گفت: سطح كشت چغندر قند تا 15 تيرماه 1385 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد كاهش و سطح قراردادهاي بين كشاورزان و كارخانه‌ها 28 درصد كاهش و سطح سبز مزارع چغندر قند 8/30 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
مدير كل دفتر نباتات صنعتي وزارت جهاد كشاورزي گفت:‌ سطح كشت چغندر تاكنون 137 هزار هكتار و سطح سبز مزرعه 4/127 هزار هكتار تاكنون است.
وي گفت: مشكلات كاهش توليد به دليل مشكلات بازرگاني و عدم امكان كشت مطلوب چغندر و تاخير عمليات كاشت و داشت چغندر بوده است.

* توليد و بازرگاني شكر در يك استراتژي

مدير كل دفتر نباتات صنعتي خواستار تدوين استراتژي جامع از توليد و بازرگاني شكر، توسعه مكانيزاسيون و بهبود عمليات كاشت و داشت چغندر شد و گفت:‌ ظرفيت كارخانه‌هاي قند متناسب با توليد جديد بازسازي شود.

* عملكرد در واحد سطح 15 درصد افزايش يافت

شيخي گفت: سال گذشته 125 هزار هكتار زمين زير كشت ارقام مونوژرم چغندر قند قرار گرفت كه نسبت به سال گذشته 30 درصد افزايش سطح كشت مونوژرم بوده است.
شيخي گفت: به كارگيري بذر مونوژرم باعث يكنواختي توليد، امكان به كارگيري مديريت مزرعه و به كارگيري مكانيزاسيون در مزرعه و به تبع آن افزايش عملكرد تا 15 درصد مي‌شود.

* نرخ تضميني چغندر مثل پارسال

مدير كل دفتر نباتات صنعتي گفت: نرخ خريد تضميني چغندر قند با عيار پايه 16 براي هر كيلوگرم 460 ريال براي سال 1386 مانند سال گذشته تعيين شد.


تاريخ خبر: 2/5/86
منبع: FARS News
كد خبر: 162
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR