آرشيو اخبار
دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر:شكر را به حراج نگذاريد. خودكفايي شكر به تاخير افتاد. واردات نبايد در دست دلال‌ها و واسطه‌ها باشد.
 
دبـيـر انـجـمـن صـنـفـي كـارخـانـه‌هـاي قـنـد و شـكـر ايـران اظهار كرد: پيش‌بيني مي‌كنيم امسال به دليل كاهش 30 درصدي سطح زيركشت چغندرقند، ميزان توليد اين محصول به شدت كاهش پيدا كند.

مهندس بهمن دانايي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خاطرنشان كرد: سال گذشته با توليد شش ميليون و 600 هزار تن چغندرقند بالاترين ميزان توليد را در طول عمر 112 ساله صنعت قند و شكر داشتيم و در مجموع سال گذشته يك ميليون و 258 هزار تن قند و شكر از محل چغندرقند و نيشكر توليد شد.

وي يادآور شد: پيش‌بيني توليد قند و شكر در سال گذشته يك ميليون و 400 تا 500 هزار تن بود ولي به دليل سرمازدگي سنگين نيشكرهاي استان خوزستان، پيش‌بيني توليد نيشكري محقق نشد كه البته اين خسارت در نيشكر جبران مي‌شود.

دانايي با تاكيد بر اينكه سال گذشته از نظر توليد قند و شكر، كشور وضعيت مناسبي داشت افزود: متاسفانه با وضعيتي كه سال گذشته در واردات ايجاد شد اين روند توليد سير قهقرايي پيدا كرد.

وي با اشاره به دلايل كاهش سطح زيركشت چغندرقند در سال جاري گفت: عدم برگشت نقدينگي ما باعث شد كه نتوانيم بموقع حساب كشاورزان را پرداخت كنيم و در نتيجه تعداد كشاورزاني كه با ما قرارداد بسته‌اند از 86 هزار نفر در سال گذشته به 62 هزار نفر در سال جاري كاهش يافت. همچنين مشكلات نقدينگي ما باعث شد كه نتوانيم كود، سم، بذر و ساير نهاده‌هاي مورد نياز كشاورزان را بموقع به آنها پرداخت كنيم و در نتيجه تعدادي از كشاورزان نيز از اين طريق از كشت چغندرقند خودداري كردند.

دانايي با بيان اينكه براي كافي بودن زمان داشت، بايد كشت چغندرقند در خيلي از مناطق از نيمه اسفند شروع و تا پايان فرودين ماه به اتمام برسد، افزود: به دليل دير رسانده شدن كود و سم به كشاورزان، كشتي كه بايد در اسفندماه آغاز شود در ارديبهشت انجام شد كه همين امر باعث كاهش توناژ (عملكرد) چغندر در هكتار شد و همچنين عدم پرداخت مساعده به كشاورزان براي وجين محصول نيز در اين كاهش توناژ محصول موثر است.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران سطح زير كشت چغندرقند در سال جاري را حدود 127 هزار هكتار عنوان كرد و گفت: سال گذشته اين ميزان 184 هزار هكتار بود كه با اين كاهش سطح زير كشت امسال لطمه شديدي خواهيم خورد و حاصل تلاش چند سال گذشته ما با يك حركت نامناسب كاملا از بين رفت؛ چراكه جبران اين وضعيت و بازگرداندن كشاورزان براي كشت چغندرقند به زودي امكان پذير نخواهد بود و رسيدن به خودكفايي شكر به شدت به تاخير افتاد.

دانايي با انتقاد از سخنان مسوولان وزارت بازرگاني مبني براينكه با واردات سال گذشته نگراني بازار كم شده است، گفت: نگراني بازار به قيمت به خطرافتادن تداوم توليد و از بين رفتن صنعت كم شده است.

وي با تاكيد بر اينكه از واردات شكر سال گذشته به جز نگراني عظيمي كه بر توليدكننده وارد شد هيچ سودي به مصرف كننده نرسيد، افزود: به رغم واردات سال گذشته قيمت شكر به هيچ وجه از 600 تا 650 تومان در هر كيلو پايين‌تر نيامده است.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ايران با اشاره به 576 هزار تن شكر وارد شده در سه ماهه اول امسال، گفت: در يك ساله گذشته تاكنون سه ميليون و 32 هزار تن شكر وارد شده است و اين در حاليست كه نياز داخل كشور براي واردات حداكثر 700 هزار تن است كه با اين ميزان واردات چهار تا 5/4 برابر نياز داخل كشور وارد شده است.

دانايي با بيان اينكه ما به واردات دولت هيچ گونه اعتراضي نداريم، تاكيد كرد: مسلما در شرايط خاص كنوني واردات براي ذخيره‌سازي و تنظيم بازار ما هيچ تداخلي ندارد ولي ما اعتقاد داريم كه واردات نبايد در دست دلال‌ها و واسطه‌ها باشد و بايد آنها حذف شوند و دولت به تنهايي واردات را انجام دهد.

وي با بيان اينكه نبايد شكر به حراج گذاشته شود، افزود: انجام واردات بوسيله دلال‌ها و واسطه‌ها بسيار خطرناك است و هيچ منافعي از آن متوجه كشور نمي‌شود.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر ايران ضمن قدرداني از تلاش وزير بازرگاني براي خريد شكر توليدكننده‌ها، تصريح كرد: معتقديم دستگاه وزارت بازرگاني كه از مشكلات اين صنعت آگاهي دارد مي‌تواند اطلاعات مربوط به اين صنعت را بسيار صادقانه‌تر به تصميم گيرندگان كشور برسانند چراكه ما احساس مي‌كنيم عدم اطلاع رساني صادقانه به مسوولان ارشد كشور منجر به كاهش تعرفه واردات شد.

وي با اشاره به شكر خريداري شده از سوي وزارت بازرگاني خاطرنشان كرد: طبق مصوبات شوراي اقتصاد دولت بايد از كارخانه‌ها 650 هزار تن شكر خريداري مي‌كرد كه اين اتفاق افتاد ولي در حال حاضر هنوز حدود 350 تا 400 هزار تن شكر درانبارها باقي مانده است و اين در حاليست كه تاكنون سابقه نداشته در اين زمان كه دو ماه تا فصل بهره‌برداري جديد باقي مانده اين ميزان شكر در انبارها موجود باشد.

دانايي افزود: در حال حاضر به علت عدم نقدينگي علاوه بر ناتواني در پرداخت حقوق، اقساط بانك، نمي‌توانيم به كشاورزان مساعده بدهيم كه اين امر همين ميزان كشت امسال را نيز براي سال آينده به خطر مي‌اندازد. اگر دولت به سرعت براي خريد شكرهاي باقيمانده در انبارهاي ما اقدام نكند سطح زير كشت و توليد چغندرقند از اين ميزان نيز كمتر خواهد شد.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ايران يادآور شد: در چند سال گذشته هيچگاه در كشور بالاي 30 تن در هكتار چغندر برداشت نداشته‌ايم ولي از دو سال گذشته يك روند صعودي در كشور آغاز شده و ميزان برداشت در هكتار چغندر كشور سال گذشته به نزديك 37 تن در هكتار رسيد كه اين رقم به ميانگين جهاني (38 تن در هكتار) نزديك است ولي پيش‌بيني مي‌كنيم امسال اين رقم در كشور دوباره به 30 تن در هكتار تقليل يابد.

وي درباره سخنان معاون وزير بازرگاني مبني بر اينكه توليدكنندگان شكر بايد به استراتژي‌هاي جديد فكر كنند، ابراز عقيده كرد: ما تعجب مي‌كنيم از آقاياني كه در وزارت بازرگاني هستند چراكه همه اين افراد سال‌ها مديران اين صنعت بودند و مي‌دانند بحث‌هايي كه در اين خصوص مي‌كنند از اختيار توليدكننده‌ها خارج است و جاي اين سوال است كه اگر اين صنعت بازسازي مي‌شده و اگر قيمت تمام شده قابل كاهش بوده چرا در زمان مديرت خودشان آنها را انجام نداده‌اند چرا اكنون از چنين توقعاتي دارند؟

دانايي اضافه كرد: با 100 سال انحصاري كه در اين صنعت بوده توقع بسيار گزاف و سنگيني است كه ظرف يك سال به آزادسازي اين صنعت بپردازيم.

وي با بيان اينكه دولت بايد استراتژي خود را در قبال اين صنعت تعريف كند، افزود: دولت بايد با تجهيز و تدوين يك طرح و با استفاده از تجربيات توليدكنندگان، زماني را براي توليدكننده‌ها براي آزادسازي تعيين كند.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر با اشاره به ظرفيت كارخانه‌هاي توليدي اروپا اظهار كرد: در حال حاضر ظرفيت كارخانه‌هاي توليدي اروپا بالاي 15 هزار تن است ولي ظرفيت بزرگترين كارخانه‌هاي ما پنج هزار تن است كه البته جاي اين سوال است كه آيا اروپايي‌ها توانسته‌اند با اين ظرفيت، قيمت تمام شده خود را كاهش دهند؟ قيمت تمام شده هر تن شكر در اروپا 820 دلار است كه با افزايش ظرفيت كارخانه‌هايشان نيز اين ميزان قيمت تمام شده حفظ شده و پايين نيامده است.

دانايي با اشاره به اينكه قيمت چغندرقند نقش اصلي را در قيمت شكر بازي مي‌كند، ادامه داد: وقتي در قيمت تمام شده شكر فقط 400 تومان پول چغندرقند قرارداد چطور مي‌توانيم با 400 تومان قيمت جهاني مبارزه كنم؟

وي با تاكيد بر اينكه بسته بندي مشكل اين صنعت را حل نمي‌كند، افزود: از يك ميليون و 900 هزار تن مصرف شكر فقط حدود يك ميليون تن مصرف صنوف صنايع است كه بايد با احجام بزرگ بسته بندي شود و حدود 700 هزار تن نيز تعهدات دولت به مردم در غالب كالابرگ و سهميه‌هاي خاص و غيره است كه مسووليت بسته بندي آن نيز برعهده دولت است و در اين بين تنها 200 هزار تن كل سهم كارخانه‌هاي توليدكننده شكر در بازار مصرف است كه حتي اگر اين 200 هزار تن نيز بسته‌بندي شود پس تكليف بقيه محصولي كه به صورت حجيم توليد مي‌شود چه مي‌شود؟

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ايران خاطرنشان كرد: آيا وارداتي را كه انجام مي‌دهند در بسته‌بندي‌هاي كوچك است؟ و آيا براي توليد كنندگان خارجي هم اينگونه سخت‌گيري مي‌كنند؟

دانايي درباره وارد كردن تكنولوژي‌هاي جديد به اين صنعت گفت: با كدام قانون مستمر و استوار موجود بايد در اين صنعت سرمايه‌گذاري كرد؟ بايد قانوني در اين رابطه داشته باشيم تا سرمايه‌گذار براي چندين سال مطمئن باشد كه اگر در اين صنعت سرمايه‌گذاري مي‌كند بازيافت آن را مي‌بيند نه اينكه همان سال اول شكر توليد كند و در انبارش دپو شود و نتواند هيچ كاري انجام دهد.

وي افزود: تا زماني كه واردات و صادرات منظم و داراي برنامه نباشد هيچ كس در اين صنعت سرمايه‌گذاري نخواهد كرد و ما هم نمي‌توانيم با وضعيت بدي كه در بازار ايجاد شده ميلياردها تومان براي بازسازي و نوسازي كارخانه‌ها هزينه كنيم و به نظر مي‌رسد بحث‌هايي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود مطالعه نشده است و تا زماني كه از نظر قوانين امنيت سرمايه‌گذاري ايجاد نشود هيچ كس در اين خصوص سرمايه‌گذاري نمي‌كند.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر ايران در پاسخ به مطلبي كه عنوان شده اين صنعت ساختار منطقي ندارد، گفت: هرچند كه ما معتقد نيستيم ساختار اين صنعت غيرمنطقي است ولي اگر هم باشد بلايي بوده كه دولت‌هاي مختلف برسر اين صنعت آورده‌اند.

دانايي در پايان تاكيد كرد: دولت بايد براي توليد سال 86 يك بازنگري روي رفتار سال گذشته خود داشته باشد و بحث واردات را قويا جلوگيري كند و در غير اين صورت همچون 100 سال انحصار گذشته محصول را قيمتگذاري كند تا ما هم بفروشيم و ما به التفاوت را تا قيمت تمام شده به ما پرداخت كند.

تاريخ خبر: 2/5/86
منبع: ISFS
كد خبر: 161
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR