آرشيو اخبار
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت:‌‌میزان و زمان دقیق واردات محصولات کشاورزی باید تعیین شود.
 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت:‌‌ هیئت دولت باید با بررسی سیاست واردات محصولات کشاورزی ( با همکاری وزرای کشاورزی و بازرگانی ) در زمینه میزان ، ‌زمان و روند واردات محصولات کشاورزی تصمیم گیری کند.
عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگارمهربا تاکید برتوجه به مصرف کننده و تولید کننده بخش کشاورزی ، ‌گفت:‌ تصمیم گیرندگان باید درزمینه سیاست واردات محصولات کشاورزی علاوه برتوجه به ‌تولید کنندگان بخش کشاورزی و بخش صنعت (کارخانجات)‌ ،‌ مصرف کنندگان را نیزدر نظر داشته باشند.

به گفته احمد خاص احمدی پرداخت یارانه برای محصولات کشاورزی باید به گونه ای باشد که موجب افزایش بهره وری درتولید شود وگرنه درغیر اینصورت هزینه را باید مردم بپردازند .

وی با تاکید برتعیین میزان و‌زمان دقیق واردات محصولات کشاورزی ازسوی دولت ، گفت:‌هیئت دولت باید با بررسی سیاست واردات محصولات کشاورزی (با کمک وزرای بازرگانی وکشاورزی ) درزمینه میزان ،‌ زمان و روند واردات محصولات کشاورزی تصمیم گیری کنند .

احمدی تصریح کرد:‌ دولت باید درصورت اشباع بازارمحصولات کشاورزی واردات آنها را متوقف کرده وهرزمان که بازاربه نفع مصرف کننده نبود،‌ اجازه واردات بدهد و‌‌همچنین نرخ تعرفه واردات محصولات کشاورزی باید برمبنای بازار تعیین شود .

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر این که حجم بالای واردات شکرتنها به نفع وارد کنندگان این محصول(کارخانجات قند و شکر) بوده است ،‌ گفت:‌ واردات حجم بالایی از شکر با تعرفه صفر درصد توسط کارخانجات قند و شکر تنها به نفع وارد کنندگان بوده و موجب بهم ریختن بازار شکر خواهد شد .

وی درمورد پیامدهای منفی واردات بی رویه محصولات کشاورزی گفت: ‌این در حالی است که درحال حاضر که واردات شکر به میزان بسیار زیاد و با تعرفه صفر درصد وارد کشور شده ، ‌وارد کنندگان خواستار افزایش تعرفه شده اند که این امر موجب به دست آوردن سود سرشار از واردات این محصول به جیب وارد کنندگان خواهد شد.

احمدی با انتقاد ازاتخاذ سیاست‌های متغیر و ناگهانی در زمینه کاهش و افزایش تعرفه واردات محصولات کشاورزی گفت:‌ وضع تعرفه 50 درصدی و حذف آن بدون هیچ برنامه ریزی موجب به‌وجود آمدن سودسرشار برای وارد کنندگان می شود.

وی تاکید کرد:‌ دولت باید به صورت مداوم به بازار برخی محصولات کشاورزی مانند برنج و شکر که مصرف عمومی دارند،‌ توجه کرده و از اهرم های خود برای تعادل در بازار و حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان استفاده کند.

تاريخ خبر: 5/3/86
منبع: Mehr News
كد خبر: 148
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR