آرشيو اخبار
معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد :وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات بی‌رویه برنج و شکر اعتراض کرد- 3 میلیارد دلار محصولات کشاورزی در سال گذشته وارد کشور شد.
 
صادق خلیلیان با تاکید بر این که وزارت جهاد کشاورزی از هرگونه وارداتی که موجب تضعیف تولید داخلی شود به شدت مخالفت می کند، گفت:‌ اما الزام دولتی را برای ذخیره سازی قبول داشته و دستگاه‌های دولتی نیز موظف هستند تکالیف قانونی خود را در این رابطه اجرا کنند.
به گزارش خبرنگار مهر ،‌ معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران ، ‌مجموع میزان واردات در سال 85 را با احتساب ذخایر استرتژیک 3 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ‌‌میزان واردات در سال 85 بدون احتساب آنچه برای ذخیره سازی وارد شده معادل 9/1 میلیارد دلار بوده و با احتساب ذخایر استراتژیک 3 میلیارد دلار بوده است .

صادق خلیلیان تصریح کرد: میزان صادرات محصولات کشاورزی درسال 84 ،‌64/1 میلیارد دلار بوده و این درحالی است که در این سال واردات محصولات کشاورزی 8/1 میلیارد دلار بوده و برای ذخایر استراتژیک واردات انجام نشد و تصمیم گیری شد که در سال 85 تحقق یابد لذا گندم وارد شده در سال 85 مربوط به سال 84 بوده است .

وی تراز بازرگانی بخش کشاورزی را در سا ل 84 ،‌150 میلیون دلار منفی و در سال 85 بدون احتساب واردات برای ذخیره سازی 200 میلیون دلار مثبت و با احتساب واردات برای ذخیره سازی 900 میلیون دلار منفی بوده است.

خلیلیان تصریح کرد:‌ این در حالی است که چون محصولات برای ذخیره سازی وارد شده در سال 85 مصرف نشده لذا اینها در محاسبات لحاظ نمی شود و معمولا محاسبات بدون احتساب ذخیره سازی بررسی می شود .

وی با تاکید بر این که وزارت جهاد کشاورزی ازهرگونه وارداتی که موجب تضعیف تولید داخلی شود به شدت مخالفت می کند، گفت:‌ اما الزام دولتی را برای ذخیره سازی قبول داشته و دستگاه های دولتی نیز موظف هستند تکالیف قانونی خود را در این رابطه اجرا کنند.

خلیلیان با اشاره به واردات بی رویه شکر به کشور، ‌گفت:‌ متاسفانه حدود دو تا سه برابر میزان نیاز شکر و مقداری بیش از نیاز برنج وارد کشور شده که وزارت جهاد کشاورزی اعتراض خود را نسبت به واردات این دو نوع محصول اعلام کرده است.

وی خواستار تسریع در اجرایی شدن قانون ضد دامپینگ در کشور شد و گفت:‌ لایحه مربوط به این موضوع مسیر دولت را طی کرده و باید پیگیری و در مجلس به تصویب رسد که در صورت تصویب این لایحه حمایت های خوبی از محصولات کشاورزی خواهد شد

خلیلیان با اشاره به افزایش نرخ رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی ،‌ گفت:‌ نرخ رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی در طول سال های 84 و 85 به ترتیب 1/7 و 7 درصد بوده است که با توجه به میانگین رشد 5/6 درصدی برای بخش دربرنامه چهارم لذا از اهداف برنامه در این زمینه جلوتر بوده ایم .

صادق خلیلیان در مورد ایجاد اشتغالزایی در بخش کشاورزی گفت:‌ در سال 84 حدود 90 هزار فرصت شغلی و در سال 85 حدود 120 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده که علاوه بر این که درمقایسه با سال 84 رشد خوبی داشتیم درمقایسه با اهداف برنامه نیز 66 درصد جلوتر بوده ایم .

به گفته وی صادرات محصولات کشاورزی در سال 85 معادل 1/2 میلیارد دلار بوده که در سال 85 به نسبت سال 84 حدود 24 تا 25 درصدو در مقایسه با اهداف برنامه 33 درصد افزایش داشته است .

خلیلیان تاکید کرد:‌همچنین نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از هفت درصد در سال 84 به 10 درصد در سال 85 رسیده و این در حالی است که تلاش می شود که براساس اهداف برنامه این میزان نرخ رشد در سال جاری به 13 درصد برسد .

وی با تاکید بر این که استراتژی بخش کشاورزی تا یک ماه آینده نهایی می شود،‌ گفت:‌ استراتژی بخش کشاورزی در چارچوب برنامه چهارم توسعه تدوین شده و هم اکنون در حال بازنگری قرار دارد و امید است تا یک ماه آینده نهایی شود.

وی در مورد بحث های مورد اشاره در استراتژی بخش کشاورزی ،‌گفت:‌ مواردی مربوط به بحث آبخیزداری ، مسائل مربوط به مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش راندمان مصرف در این بخش ،‌ توسعه آبیاری های مدرن و مصرف بهینه آب بخشی از مباحث از مورد نظر در این استراتژی است .

به گفته خلیلیان، درحال حاضر سدهای احداث شده قابلیت آبیاری حدود 5/3 میلیون هکتار از اراضی کشور را داراست و این درحالی است که هنوز برای 5/2 میلیون هکتاراز اراضی شبکه های آبیاری وزهکشی احداث نشده است.

وی با اشاره به تخصیص یک میلیارد دلار برای فعالیت های آبخیزداری ،‌ گفغت:‌ خوشبختانه لایحه ای در دولت به جمع بندی رسیده که در صورت تصویب در دولت حدود یک میلیارد دلار برای فعالیت های آبخیزداری تا پایان برنامه اختصاص خواهد یافت .

خلیلیان در مورد برنامه های مربوط به خود کفایی محصولات کشاورزی گفت:‌ برنامه های برای خودکفایی محصولات زراعی 10 ساله بوده که بنا شده 4 ساله اجرایی شود . البته سعی شده این برنامه برای برخی محصولات (جو) زودتر از این زمان اجرایی شود.

وی تاکید کرد: برداشت محصول جو تازه آغاز شده و تا شهریور ماه نیز ادامه خواهد یافت و اگر 90 درصد در زمینه خودکفایی در تولید جو نیز تحقق یابد به موفیت بزرگی دست یافته ایم .

خلیلیان با اشاره به این که خودکفایی در تولید گندم نتیجه تداوم برنامه های مجری آن زمان طرح گندم( وزیر فعلی جهاد کشاورزی ) ‌بوده است، گفت:‌" ایشان برنامه هایی دارند که امید است تداوم آنها موجب توسعه و تولید و رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی شود."

وی درمورد مصوبه اخیردولت درمورد بخشایش جرایم کشاورزان ‌گفت:‌به موجب این مصوبه آن دسته ازکشاورزانی که نتوانسته‌اند وام خود را به موقع پرداخت کنند جرایم آنها تا سقف پنج میلیون تومان بخشیده و اصل وام هم استمهال می شود، یعنی به مدت پنج سال تقسیط می شود که بتوانند بازپرداخت کنند.

خلیلیان در مورد خودکفایی در تولید گندم گفت:‌ براساس برنامه ریزی انجام شده در مورد خودکفایی گندم درمرحله نخست استمرار خودکفایی بوده که اکنون به این امر دست یافته ایم و خوشبختانه از امسال در زمینه گندم مازاد مصرف خواهیم داشت که پس از طی یک دوره سه سال وتا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 88) ‌به صادرات ثابت یک میلیون تنی گندم دست خواهیم یافت.

وی در مورد صحت آمار در بخش کشاورزی ،‌گفت:‌ هم اکنون درحال تهیه طرحی هستیم که با استفاده از فناوری های نوین سطوح مختلف محصولات باغی ، زراعی به دست آورده و پس ازمقایسه با متدولوژی آمار مشخص می شود که درصد خطا و صحت آمارها چقدر است و هم اکنون این طرح به صورت ازمایشی در استان همدان در حال اجرا است.

‌معاون امور برنامه ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی در ادامه در مورد کاهش نرخ تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی گفت:‌ در راستای ابلاغیه دولت مبنی برکاهش نرخ سودتسهیلات بانک ها به 12 درصد ، ‌لذا در صورت عملیاتی شدن این ابلاغیه نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی از هفت درصد(در سال 85) ‌به پنج درصد کاهش خواهد یافت .

صادق خلیلیان تصریح کرد:‌ اقدام دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به عنوان ابزار کمکی برای بخش کشاورزی به شمار می آید.

به گفته وی برای تامین نقدینگی نیز تاکنون نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی چهار درصد بوده که در صورت عملیاتی شدن ابلاغیه دولت این رقم دو درصد کاهش خواهد یافت.

خلیلیان تصریح کرد:‌ همچنین سود بانکی در سال 85 برای بخش کشاورزی با تخفیف در نظر گرفته شده 5/11 درصد بوده که در صورت عملیاتی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی 12 درصد ، ‌و با پیگیری ها وزارتخانه نیز تخفیف در نظر گرفته می شود.

تاريخ خبر: 2/3/86
منبع: Mehr News
كد خبر: 147
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR