آرشيو اخبار
دبيرانجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر: مصرف سرانه شكر در کشور حدود ‌‌٣٠ کيلو است.سال گذشته ‌٢٥٨/١ ميليون تن قند و شکر در کشور توليد شد.
 
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر کشور گفت: اگر قرباني تنگ‌نظري‌ها، کوته‌بيني‌ها و غرض‌ورزي‌هاي برخي افراد که وظيفه اطلاع‌رساني صحيح به مديران ارشد کشور را داشتند، نمي‌شديم، برگ زرين ديگري بر خوکفايي و قطع وابستگي کشور اضافه مي‌شد و اين چنين صنعت ديرينه قند و شکر با چالش مواجه نمي‌شد.

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس بهمن دانايي در سمينار سالانه قند اظهار كرد: سال گذشته از لحاظ توليد خوب بود، اما متاسفانه واردات ‌5/2 ميليون تني شکر باعث رکود توليد کارخانه‌ها و پر شدن انبارها شد که طعم شکر را بر کام توليد کنندگان تلخ کرد.

دانايي ادامه داد: خستگي اين تلاش بر تن و روان توليدکنندگان باقي ماند و حرکت روبه رشد واحدهاي توليدي کشور در سال ‌85 نشانگر بخشي از توانايي‌هاي کشور و کارخانه‌هاي در توليد شکر بود.

وي تصريح کرد: براساس مصوبه دي ماه سال ‌84 شوراي اقتصاد مقرر شده بود که از اول فروردين ماه سال ‌85 ما به‌التفاوت پرداخت به کارخانه‌ها قطع و قيمت شکر به صورت آزاد اعلام شود، همچنين وزارت بازرگاني موظف به تنظيم تعرفه شکر وارداتي به نحوي که قيمت آن با توليد داخل يکسان شود، بود.

دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر کشور ادامه داد: اما اجرا نشدن اين مصوبه و بدهنگامي اعلام مصوبه يعني‌70 روز قبل از پايان سال و نزديک به زمان رشد مصرف فصلي در کشور امکان سودجويي و منفعت‌طلبي براي واسطه‌ها و دلالان را ايجاد کرد.

وي گفت: از آنجايي که کارخانه‌ها در شرايط مناسب نقدينگي به سر نمي‌بردند، به منظور تامين نقدينگي لازم براي پرداخت مطالبات کشاورزان، کارگران و بازپرداخت تسهيلات اعطايي بانک‌ها مجبور به پيش فروش شکر قبل از آغاز بهره‌برداري و فروش به خريداران عمده که متشکل از برخي از تجار رسمي شکر و همچنين واسطه ها و دلالان شکر بودند، شدند.

دانايي افزود: اعلام مصوبه باعث شد تا گرداندگان بازار شکر از عرضه خوداري و به مرور نرخ‌ها را افزايش دهند و وزارت بازرگاني نيز با وجود احساس خطر از بحران شکر در ماه‌هاي پاياني سال ‌84 و ماه‌هاي ابتدايي سال ‌85، اقدامي براي تنظيم بازار صورت نداد و دارندگان شکر هر چه خواستند انجام دادند و منافع زيادي را از محل شکر توليد داخل به حساب خود واريز کردند.

وي اذعان كرد: متاسفانه برخي از افراد که هيچ گاه رابطه آن‌ها با بخش توليد مشخص نشده با اطلاع‌رساني يک طرفه و غيرواقعي به مسوولان ارشد، تمام آشفتگي‌هاي بازار را به نام واحدهاي توليدي ثبت کردند.

دانايي عنوان كرد: در پي بروز التهاب در بازار شکر دستگاه‌هاي ذيربط ساده‌ترين راه و مغاير با مصوبه شوراي اقتصاد، يعني کاهش تعرفه‌ها شکر خام و سفيد را براي چهارمين بار در پنج ماه در دستور کار قرار دادند.

وي ادامه داد: صنعتي که سبب اشتغال بيش از ‌170 هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم است با واردات يک ميليارد دلاري مواجه شد که با يک سوم اين مبلغ مي توانستيم صنعت قند و شکر را بازسازي و نوسازي کنيم.

دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر کشور در ادامه به حجم توليد پرداخت و اظهار كرد: در سال گذشته يک ميليون و ‌258 هزار تن قند و شکر در کشور توليد شد که از اين ميزان بالغ بر ‌837 هزار تن، يعني ‌5/66 درصد سهم کارخانه‌هاي چغندري و ‌42 هزار تن آن يعني 5/33 سهم کارخانه‌هاي نيشکري بوده است.

دانايي بيان كرد: توليد در مقايسه با سال ‌83 بالغ بر ‌19 هزار تن افزايش داشت و در سال ‌85 کارخانه‌هاي نيشکري به دليل بارندگي‌هاي پي در پي و توقف‌هاي مکرر، به تعويق افتادن بهره‌برداري و همچين آسيب‌ديدگي از يخبندان به ميزان پيش‌بيني شده نرسيدند. قطعا چنانچه اين اتفاقات رخ نمي‌داد توليد اين بخش به ‌600 هزار تن توليد مي‌رسيد.

دانايي اظهار كرد: در حال حاضر تعداد کارخانه‌هاي فعال چغندري ‌32 واحد و کارخانه هاي فعال نيشکري ‌هفت واحد است و متاسفانه کماکان سه کارخانه دزفول، ياسوج و ممسني جمعا با هفت هزار تن ظرفيت از مدار توليد خارج هستند.

وي توليد چغندر قند در سال گذشته را رکورد بي‌سابقه عنوان کرد و افزود: در اين سال شش ميليون و ‌593 هزار تن چغندر قند توليد شد که نسبت به سال ‌84 حدود ‌35 درصد رشد نشان مي‌دهد و بي شک يکي از دلايل عمده و مهم اين رشد رضايت کشاورزان از نحوه تسويه حساب کارخانه‌ها در سال ‌84 بود.

دانايي افزود: به طور کلي سوابق نشان مي‌دهد که به جز سال‌هايي که خشکسالي و مسائل طبيعي موجب کاهش چغندر شده در بقيه سال‌ها تسويه حساب به موقع سبب رشد توليد شده است، اما متاسفانه در سال ‌85 به دليل توقف قند و شکر در انبار کارخانه‌ها در سال جاري پيامدهاي منفي آن آشکار خواهد شد.

وي عيار چغندر قند در سال ‌85 را 84/16 واحد عنوان کرد و افزود: نسبت به سال ‌84 حدود ‌5/0 واحد افت داشتيم و راندمان چغندر در هکتار، سال گذشته به ‌8/36 تن بالغ شده که نسبت به سال ‌84 رشدي در حدود ‌8/4 تن داشته است.

دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر کشور تصريح کرد: ميانگين عدد استحصال در سال گذشته با 23/2 واحد کاهش نسبت به ‌84 به عدد62/75 رسيده که عمدتا دليل اين کاهش افزايش ميزان چغندر توليدي کارخانه‌ها بسيار بيشتر از ظرفيت اسمي و ماندن چغندر در سيلوها بوده است.

وي بالاترين ضريب استحصال در کارخانه‌هاي قندگيري از ملاس را در کارخانه قند تربيت حيدريه با ضريب استحصال ‌56/90 عنوان کرد و افزود: کارخانه قند آبکوه، شيروان و شيرين مشهد به ترتيب با ‌85/83 ، 61/81 و 24/81 در رده‌هاي بعدي قرا دارند و بالاترين ضريب استحصال در کارخانه‌هاي بدون قندگيري از ملاس يا بدون استفاده از سيستم قندگيري کارخانه قند چهار محال و بختياري با ‌85/80 بوده و کارخانه‌هاي قند لرستان و اروميه با ‌51/80 و 01/80 در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

دانايي درباره وضعيت شکر در جهان گفت: در سال ‌2006 کل شکر توليد شده در جهان ‌150 ميليون و ‌219 تن بوده که نسبت به سال ‌2005 حدود هشت ميليون تن افزايش داشته و بالغ بر ‌77/73 درصد سهم توليد از نيشکر و ‌23/26 درصد از چغندر بوده است.

وي اذعان كرد: بالاترين سهم توليد قاره‌اي را کماکان آسيا با 9/46 ميليون تن در دست دارد و بعد از آن آمريکاي جنوبي با ‌6/39 ميليون تن، اروپا با ‌7/39 ميليون تن، آمريکاي مرکزي و شمالي با ‌1/18و آفريقا با ‌5/10 و در نهايت اقيانوسيه با ‌4/5 ميليون تن قرار دارند.

بهمن دانايي مصرف جهاني در سال ‌2006 را ‌3/146 ميليون تن عنوان کرد و گفت: اين رقم نسبت به سال ‌2005 بالغ بر دو ميليون تن افزايش نشان مي‌دهد.

وي ميزان ذخيره جهاني در پايان سال ‌2006 را ‌6/61 ميليون تن عنوان و تصريح كرد: بالاترين مصرف سرانه جهان را اقيانوسيه با ‌2/47 کيلو در اختيار داشته و آمريکاي جنوبي با ‌47 کيلو، اروپا با ‌39 کيلو، آمريکا مرکزي و شمالي با ‌4/37 کيلو، آسيا با3/16 کيلو و آفريقا با ‌3/15 کيلو در رده‌هاي بعدي قرار دارند و مصرف سرانه کشور نيز حدود ‌30 کيلو است.

دانايي ميانگين مصرف سرانه جهاني در سال ‌2006 را ‌6/22 کيلو عنوان و بيان كرد: اين رقم نسبت به سال ‌2005 تفاوت محسوسي نداشته است.

دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر کشور اظهار كرد: ميزان کل صادرات در سال ‌2006 بالغ بر ‌54 ميليون تن بود که ‌29 ميليون تن سفيد و ‌25 ميليون تن خام بوده و در راس صادرکنندگان جهان برزيل با ‌8/17 ميليون تن قرار داشت و بعد از آن استراليا و فرانسه به ترتيب با ‌5/3 و ‌7/2 ميليون تن قرار داشته اند و در راس وارد کنندگان شکر کشور روسيه با ‌6/3 ميليون تن حضور دارد و بعد از آن آمريکا با ‌1/3 ميليون تن و بلژيک و انگلستان با ‌7/1 و ‌5/1 ميليون تن قرار دارند.

وي رتبه اول توليد جهاني با ‌8/31 ميليون تن را در اختيار برزيل اعلام کرد و تصريح کرد: هندوستان با 6/20 ميليون تن، چين با ‌6/9 ميليون تن، آمريکا با ‌6/6 ميليون تن، مکزيک با ‌5/5 ميليون تن، تايلند ‌2/5 ميليون تن و استراليا با ‌1/5 ميليون تن در رده‌هاي بعدي قرار دارند.

دانايي اظهار كرد: در سال ‌2006 بهاي جهاني شکر سفيد در کف قيمت ‌316 دلار براي هر تن و بالاترين بهاي معاملاتي ‌498 دلار بود همچنين شکر خام در پايين ترين قيمت به نرخ ‌223 دلار و در بالاترين قيمت به ‌417 دلار رسيد.

وي ادامه داد: اين نوسانات شديد نشان مي دهد که نه توليدکنندگان بايد به قيمت‌هاي سقف دلخوش باشند و نه دولت با قيمت‌هاي کف سياست‌گذاري کند.

دانايي تصريح کرد: کل ملاس توليدي سال ‌2006 در جهان حدود ‌6/49 ميليون تن و کل شکر مايع توليدي که تقريبا در دهه اخير ثابت مانده به ميزان حدود 9/11 ميليون تن بوده است. از اين ميزان قند مايع توليدي کماکان ‌4/8 ميليون تن درآمريکا و مابقي در ساير کشورهاي جهان به توليد رسيده است.
تاريخ خبر: 2/3/86
منبع: ISNA
كد خبر: 146
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR