آرشيو اخبار
با خريد 250 هزار تن شكر جديد موافقت شد. طلب چغندركاران پرداخت مي‌شود.
 
با تعامل بين انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند كشور و وزارت بازرگاني، خريد 250 هزار تن شكر از كارخانه‌هاي داخلي انجام مي‌شود.

بهمن دانايي ـ دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: با پيگيري‌هاي انجام شده براي رفع مشكل كارخانه‌ها و كشاورزان چغندركار، به‌زودي طلب چغندركاران كه بالغ بر 70 ميليارد تومان بود، پرداخت مي‌شود.

وي افزود: واردات بي رويه شكر در سال 85 ركورد بي نظير توليد چغندر را كه به شش ميليون و 500 هزار تن رسيده بود، تحت‌الشعاع قرار داد؛ به گونه‌اي كه خطر ركود توليد چغندر در سال 86 احساس مي‌شد.

دانايي تصريح كرد: خوشبختانه با اقدامات به‌موقع انجمن و همكاري وزارت بازرگاني مقرر شد تا هرچه سريعتر ميزان 250 هزار تن شكر كه قبلا توافق شده بود، توسط وزارت بازرگاني خريداري شود؛ تا به اين وسيله، كارخانه‌ها امكان پرداخت طلب چغندركاران را داشته باشند.

وي ابراز اميدواري كرد كه با خريد اين ميزان شكر، چالش جدي كه صنعت با آن مواجه شده بود، برطرف شود.

دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند كشور يادآور شد: با توجه به شروع كشت سال آتي اميدواريم كه با تمهيدات ايجادشده كشت چغندر كماكان ادامه يابد و روند توليد رو به بهبودي پيش برود.

دانايي با تقدير از حمايت‌هاي بي دريغ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌ در كميسيون كشاورزي و وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني براي رفع مشكل صنعت قند و شكر كشور و رفع چالش موجود در بخش صنعت و نيز مشكلات چغندركاران، خواهان همكاري بيشتر براي ايجاد شرايط مناسب عرضه باقيمانده شكر موجود در انبار‌ها از توليد سال قبل شد و گفت: با توجه به اين كه همچنان بخش چشمگيري از محصول در انبار‌ها باقي مي‌ماند، در اين خصوص مقرر شده كه وزارت بازرگاني هماهنگي‌هاي لازم براي عرضه شكر باقيمانده از توليد سال قبل به نرخ مناسب را انجام دهند؛ تا مانع از ضرر و زيان كارخانه‌ها شود.

تاريخ خبر: 26/2/86
منبع: ISNA
كد خبر: 143
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR