آرشيو اخبار
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در گفت‌وگو با فارس: 5 برابر نياز داخلي شكر وارد كشور شد .
 
خبرگزاري فارس: نماينده شوش دانيال در مجلس گفت: در حالي كه نياز كشور شكر وارداتي 400 هزار تن است، بيش از 2 ميليون تن شكر وارد كشور شد.

جاسم ساعدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: بيش از دو ميليون تن شكر در سال گذشته وارد كشور شد كه يك ميليون تن آن را وزارت بازرگاني و بيش از يك ميليون تن هم توسط بخش خصوصي شكر وارد كشور شد.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس تصريح كرد: توليد داخلي شكر يك ميليون و 450هزار تن است كه 700 هزار تن شكر نيشكري و 750 هزار تن شكر چغندري است و مصرف كشور هم در بالاترين برآورد 8/1 تا 85/1 ميليون تن است.
ساعدي تصريح كرد: يك دليل عمده واردات بي حد و حصر شكر، كاهش قيمت جهاني آن از هر تن 400 دلار به 350 دلار بود، علت ديگر هم بحث اضطرار براي ذخيره سازي شكر بود كه متأسفانه كاهش تعرفه و اقدام به واردات شكر در فصل برداشت چغندر و توليد شكر انجام شد.
رئيس كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي بيان داشت: وزارت بازرگاني كه طبق قانون موظف بود، شكر توليد داخلي را به نرخ تضميني خريداري كند، بودجه آن را صرف واردات يك ميليون تن شكر به ارزش 360 ميليون دلار كرد و براي خريد شكر داخلي پولي نداشت ،لذا به سمت گرفتن تسهيلات از شبكه بانكي روي آورد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي با آن مخالفت كرد.
ساعدي افزود: كار غيرقانوني وزارت بازرگاني در واردات شكر از محل بودجه خريد تضميني شكر داخلي باعث شد كه شكر كارخانه هاي داخلي با توجه به هزينه توليد هر كيلوگرم 500 تومان روي دستشان بماند و كارخانه ها با بحران كارگري و عدم پرداخت 2 تا 4 ماهه حقوق كارگران مواجه شوند.
ساعدي نماينده شوش دانيال ابراز داشت: واحدهاي توليد نيشكر شامل شركت نيشكر هفت تپه، شركت نيشكر كارون و شركت توسعه صنايع نيشكر خوزستان كه 5 واحد از 7 واحد آن فعال است، هر واحد 100هزار تن شركت توليد كرده اند كه عمده آن روي دستشان مانده است.
وي گفت: در حالي كه هنوز توليد يك كيلوگرم شكر داخل 500 تومان بود، بازار آن را به قيمت 370 تومان تقاضا مي كرد، اين به دليل واردات شكر ارزان خارجي با تعرفه صفر درصد بود.
ساعدي رئيس كميسيون كشاورزي افزود: تعرفه 50 تا 60 درصدي واردات شكر يك باره بر اساس تصميم نادرست يك نفر آن هم در فصل برداشت محصول داخلي، صفر شد كه باعث در انبار ماندن توليد داخل شد.
رئيس كميسيون كشاورزي گفت: فروش نرفتن شكر داخل باعث شد كارخانه ها نتوانند پول چغندر كارگران را بدهند و اكنون كشاورزان براي كشت جديد چغندر با مشكل تهيه نهاده هاي توليد همراه هستند.
ساعدي با اشاره به اهداف عالي امنيت غذايي در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه گفت: ‌واردات بي رويه و بي قاعده مواد غذايي و محصولات كشاورزي هدف امنيت غذايي را با مشكل جدي همراه مي‌كند.
وي گفت: وقتي نمايندگان مجلس از مديران دولتي براي واردات بازخواست مي كنند، وزارت بازرگاني گناه را به گردن سازمان مديريت مي اندازد، در حالي كه خود وزارت بازرگاني اعتبار خريد داخل را صرف واردات شكر كرده است، اين كار خطا است.


تاريخ خبر: 24/2/86
منبع: FARS News
كد خبر: 142
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR