آرشيو اخبار
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس:كميسيون آمادگي حمايت جدي از مشكل كارخانجات شكر است
 
وزارت بازرگاني توان خريد شكر كارخانجات را دارد و اين موضوع را در خريد گندم اثبات كرد لذا بايد بررسي كرد كه چرا وزارت بازرگاني به اين شيوه خريد تن نمي‌دهد؟!

سيد كاظم دلخوش ـ مخبر كميسيون اقتصادي مجلس ـ در مصاحبه با خبرنگار پارلماني ايسنا در رابطه با نخريدن شكر كارخانجات از سوي وزارت بازرگاني اظهار كرد: وزارت بازرگاني توانمندي لازم را براي خريد دارد و در بخش گندم اين توانمندي را نشان داد لذا معتقدم بايد بررسي كرد و ديد كه چرا وزارت بازرگاني به اين شيوه خريد تن نمي‌دهد؟

وي ادامه داد: مجلس و كميسيون اقتصادي آمادگي پيگري اين مساله را دارد كه هم نظرات كشاورزي و عرضه كنندگان شكر را بشنود و هم نظرات دولت را منعكس كند.

نماينده مردم صومعه‌سرا در مجلس درباره اتخاذ تصميم شايسته در اين باره گفت: كميسيون اقتصادي پيگير اصل اين موضوع است اگرچه تاكنون نامه‌اي در خصوص قصور وزارت بازرگاني از سوي كارخانه‌داران شكر و شكر فروشان به دست ما نرسيده است ولي ما با جديت اعلام مي‌كنيم كه كميسيون اقتصادي آمادگي حمايت جدي در جهت حل مشكل كارخانجات شكر را دارد.

تاريخ خبر: 17/2/86
منبع: ISNA
كد خبر: 136
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR