آرشيو اخبار
صنعت نيشكر ايران درآستانه قرارگرفتن در جايگاه بالاتر در جهان است
 
مديرامورمشاركتهاي مردمي شركت توسعه نيشكر وصنايع جانبي گفت: با تعامل بين صنعت نيشكرايران و انجمن بين‌المللي نيشكر جهان، اين صنعت درآستانه قرارگرفتن در جايگاه بالايي قرار گرفته‌است.

به گزارش ايرنا، "مجيد پارسايي"، چهارشنبه در نخستين مجمع عمومي جمعيت علمي انجمن فناوران نيشكري ايران، درشركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در اهوازافزود:اين انجمن براين اساس پايه ريزي شده كه تعامل ميان صنعت نيشكر با كشورهاي برتر جهان ارتقا يابد.

وي انتقال تجربيات بين كارشناسان صنعت نيشكري كشور و ديگر كشورهاي فعال در اين عرصه را از اهداف اصلي تشكيل انجمن فناوران نيشكري ايران عنوان و خاطرنشان كرد: اين تبادل نظرها مي‌تواند در جهت بهره‌وري مناسب از كارخانه هاي نيشكر بسيار موثر واقع شود.

پارسايي ارتقاي صنعت نيشكري كشور را منوط به افزايش تجربيات كارشناسان امردانست وگفت: اميداست با هماهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ارتباط صنعت نيشكر ايران با كشورهاي برتر جهان دراين عرصه گسترده‌تر شود.

مديرامور مشاركتهاي مردمي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي اميدوارشد با حمايتهاي لازم و نيز با به روز رساني دانش كارشناسان نيشكري كشور به علوم روز جهان، اين صنعت در شرايط بهتري قرار گيرد.

درادامه، رئيس مجمع جمعيت علمي انجمن فناوران نيشكري ايران، توليد ‪۵۰‬ درصد شكر كشوراز طريق كارخانه‌هاي شكر طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي را ارزنده خواند و آن را ناشي از همت بالاي تلاشگران اين عرصه دانست.

سيد"محمد كم گويان"، خوزستان را تنهااستان برخوردار از شرايط اقليمي مناسب براي كشت و توسعه نيشكر در كشور عنوان واضافه كرد: چنين شرايطي خاص اين استان بوده و لازم است با بهره مندي مناسب ازآن صنعت نيشكر را توسعه داد.

دراين نشست كه"محمدمهدي حسيني"،استاد دانشگاه اميركبير و مسئول هماهنگي فراكسيون صنايع غذايي در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشت ‪ ۱۶‬نفر از اعضاي انجمن فناوران نيشكري ايران براي عضويت در هيات مديره اين انجمن نامزد و هفت نفر آنها به عنوان اعضاي هيات مديره انتخاب شدند.

به گزارش ايرنا، مقدمات تشكيل انجمن فناوران نيشكر دريكسال گذشته فراهم شد و هم اكنون اين انجمن با داشتن بيش از يك صد عضو كارشناس درصددآن است كه با انجمن جهاني نيشكر كه هر سه سال يكبار اعضاي آن در يكي از كشورهاي جهان گرد هم مي‌آيند، ارتباط برقرار كند.

طرح توسعه نيشكر وصنايع جانبي آن بزرگترين طرح توسعه اين محصول در كشور است كه در زمان حاضر با سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، پنج كارخانه از هفت كارخانه شكر پيش بيني شده دراين طرح فعال است.

شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به عنوان متولي اين طرح، هفت واحد بهره برداري كشت و صنعتي به نامهاي امام خميني(ره)، سلمان فارسي، اميركبير، دهخدا، فارابي، دعبل خزاعي و ميرزا كوچك خان را زير مجموعه دارد كه در شمال و جنوب خوزستان فعال هستند.

تاريخ خبر: 29/1/86
منبع: IRNA
كد خبر: 128
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR