آرشيو اخبار
محصول شكر در كشور سياست مناسبي ندارد
 
عباس رجايي نماينده اراك در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره وضعيت چغندر قند كشور اظهار داشت: به دليل برخي نارسايي‌هايي كه كارخانجات قند و شكر و چغندركاران دارند و همچنين نحوه پرداخت و يارانه‌ها، بيمه محصولات، واردات بي‌رويه و قاچاق، موضوع قند و شكر بحث دوراني را طي مي‌كند.
وي تصريح كرد: اگر سياست‌ها در اين زمينه به گونه‌اي باشد كه چغندر‌كاران احساس امنيت نكنند و وزارت بازرگاني نيز شيوه‌اي در نظر بگيرد كه شكر توليد داخل در اولويت توزيع قرار بگيرد مشكل حل خواهد شد.
رجايي گفت: شكر يكي از محصولاتي است كه با شيوه پائين آوردن مصنوعي قيمت با پرداخت يارانه ـ(دامپينگ) به صورت گسترده در جهان معامله مي‌شود و متاسفنه قادر هستند با اين روش شكر را مرزهاي ايران با قيمت پائين‌تر از قيمت داخلي به فروش برسانند كه در اين زمينه پرونده‌هاي قضايي زيادي از جمله سلطان شكر در كشور وجود دارد.
عضو كميسيون كشاورزي اضافه كرد: ما معتقديم دولت در زمينه چغندر قند نيز مانند گندم به صورت سريع و جدي اقدام به پرداخت پول به كشاورزان مي‌كند درباره شكر هم اينگونه عمل نمايد و همچنين نسبت به نوسازي كارخانجات قند و شكر اقدام نموده و شكر توليد داخلي را در اولويت توزيع قرار دهد.
تاريخ خبر: 25/1/86
منبع: FARS News
كد خبر: 127
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR