آرشيو اخبار
‪ ۲۶۰‬هزار و ‪ ۵۲۲‬تن چغندرقند تحويل شركت توليدي قند شيروان شد
 
مدير عامل شركت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد اعلام كرد: كشاورزان در سال جاري ‪ ۲۶۰‬هزار و ‪ ۵۲۲‬تن چغندرقند تحويل اين كارخانه دادند.

"جعفر صيادشيرازي" روز يكشنبه به‌خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: اين در حالي است كه پارسال ‪ ۱۶۰‬هزار و ‪ ۳۶۰‬تن چغندرقند تحويل كارخانه شده بود.

او اظهار داشت: تحويل چغندرقند نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۰۰‬هزار و ‪ ۱۶۲‬تن افزايش داشته است.

او افزود: ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۱۷۳‬هكتار از كشتزارهاي اين استان با بستن قرارداد با اين واحد زير كشت چغندر قند قرار گرفت.

وي ميزان قراردادهاي بسته شده پارسال را چهار هزار و ‪ ۱۶۰‬هكتار ذكر كرد و افزود: امسال نسبت به پارسال هفت هزار و ‪ ۱۳‬هكتار افزايش يافت.

صيادشيرازي گفت: تمامي مطالبات چغندركاران در حوزه خراسان شمالي پرداخت شده است.

او اظهار داشت: معادل ‪ ۱۳۲‬ميليارد ريال از ‪ ۱۴۹‬ميليارد ريال بهاي چغندر خريداري شده از كشاورزان، پرداخت شده است.

وي گفت: به منظور افزايش توليد در هكتار نسبت به كشت ‪ ۱۱‬مزرعه مقايسه‌اي آموزشي بذور داخلي و خارجي انجام شد و ضمنا از طريق انجام خدمات زراعي مكانيزه بوسيله ‪ ۴۰‬دستگاه تراكتور نسبت به انجام خدمات زراعي اقدام شده است.

او ميزان قند توليدي از چغندر در سال زراعي را ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۹۲‬تن‌و ميزان شكر توليدي از چغندر را ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۷۰۷‬تن ذكر كرد.

مدير عامل شركت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد بزرگترين مشكل سال جاري اين واحد را عدم اعلام قيمت شكر، عليرغم اعلام قيمت چغندر قند توسط دولت اعلام كرد.

تاريخ خبر: 29/11/85
منبع: IRNA
كد خبر: 113
سايتهاي اعضاء
سايتهاي خبري
سايتهاي تخصصي شکر
| صفحه اصلي | آرشيو اخبار | کارخانه هاي قند وشکر | آمارهاي تخصصي | نرخ جهاني شکر |
Info@ISFS.IR